Podsumowanie szkoleń liderów i wolontariuszy

Stowarzyszenie OSP „Jedna Dubica" w ramach projektu „Aktywna Dubica" współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej zrealizowało wszystkie szkolenia zaplanowane w ramach modułów:

  • Akademia Lidera
  • Akademia Wolontariusza.

Grupa Liderów uczestniczyła w warsztatach integracyjno- motywacyjnych w Kazimierzu na Wisłą oraz szkoleniu animacja kultury i angażowanie społeczne. Tematy poruszane na szkoleniach to m.in. kim jest lider, jak wykształcić w sobie cechy lidera, a także zakres i rola lidera. Animator kultury natomiast to szkolenie na którym Liderzy dowiedzieli się jakie zadania ma animator kultury, przeanalizowali do czego jako Stowarzyszenie chcą dążyć, jakimi animatorami chcą być i jakie mają potrzeby w tym zakresie. Grupa działająca jako Akademia Wolontariusza wzięła udział w szkoleniach: podstawy wolontariatu, wolontariat międzypokoleniowy i wolontariat szkolny, na których nauczyli się: kim jest wolontariusz, jego funkcja i rola w społeczeństwie, jak integrować grupę, jak założyć Szkolny Klub Wolontariusza. Poruszano także zagadnienia: definicja i rodzaje wolontariatu – kto i gdzie może pracować jako wolontariusz, czy każdy może być wolontariuszem, jak organizować wolontariat szkolny, jak wykorzystać potencjał osób starszych w lokalnej społeczności.

Zapraszamy do galerii zdjęć zebranych z zrealizowanych szkoleń i warsztatów (liderzy, wolontariusze).

Strona współfinansowana przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami Unii Europejskiej.