Stowarzyszenie Rozwoju Wsi

OSP Jedna Dubica

Dubica Dolna 32

21-580 Wisznice

Tel.: 501 375 620

Prezes Marek Banaszczuk

HISTORIA STOWARZYSZENIA

Początki działalności stowarzyszenia sięgają 1956 roku. Wówczas organizacja działała wyłącznie realizując zadania związane z ochrona przeciwpożarową jako jednostka OSP na terenie wsi Dubica Dolna i Dubica Górna. Zauważając potrzebę rozszerzenia działalności w kierunku większej integracji społeczeństwa walne zebranie OSP Dubica w dniu 07.08.2011r. dokonało zmiany statusu i nazwy organizacji, która od tego dnia nosi nazwę Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „OSP Jedna Dubica" . Stowarzyszenie podjęło realizację zadań związanych z kształtowaniem postawy obywatelskiej integracją mieszkańców oraz kulturą i oświatą. Na bazie Wiejskiego Domu Kultury prowadzona będzie Stowarzyszeniowa Szkoła Podstawowa i przedszkole oraz Lokalny Ośrodek Kultury.

Zadania i działania jakie sobie postawiło stowarzyszenie to m.in.: organizowanie imprez plenerowych promujących wartości związane z historią, patriotyzmem, tradycją (majówki, dożynki, pikniki historyczne). Udział w licznych szkoleniach w zakresie zarządzania organizacją, opracowania strategii rozwoju organizacji i kreowania liderów. Ważną rolą stowarzyszenia jest też współpraca z Urzędem Gminy i Gminnym Ośrodkiem Kultury w ramach działań kulturalno- oświatowych, a także konsultacje społeczne dotyczące potrzeb i problemów mieszkańców. Dodatkowym działaniem na rzecz miejscowości jest budowa altany przy szkole i domu kultury w ramach realizacji projektu: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Dubica Dolna" dofinansowanego z PROW. W latach 2012-2014 zrealizowano kolejne projekty unijne: „Aktywna Dubica" współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej oraz projekt „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Do równie ważnych, priorytetowych celów stowarzyszenia należy prowadzenie szkoły, przedszkola, świetlicy środowiskowej i domu ludowego dla młodzieży i dorosłych mieszkańców wsi. Organizowanie wsparcia dla rodzin w trudnej sytuacji oraz pomocy i opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych- udział w przedsięwzięciu Szlachetna paczka. Inicjatywą podjętą przez stowarzyszenie jest działalność Koła teatralnego, które prężnie działa wśród lokalnych mieszkańców, a owoce swojej pracy przedstawia szerszej widowni na terenie naszego województwa.

Przedsięwzięciem podjętym przez naszą organizację jest Orszak Trzech Króli. Po raz pierwszy 6 stycznia 2015 r. ulicami Dubicy i Wisznic przejdzie orszak, który nawiązuje do tradycji wystawiania jasełek ulicznych. Organizują go zwykli ludzie, rodziny, młodzież, dzieci. Dlatego zapraszamy do wspólnego kolędowania wszystkich mieszkańców Dubicy, Wisznic, Polubicz i innych zainteresowanych, gdyż każdy z nas może zostać Królem i złożyć w darze Jezusowi oraz Świętej Rodzinie to co mamy najcenniejszego- Pokój i Radość. Przyjdźmy całymi rodzinami, by przeżywając tajemnicę Bożego Narodzenia wziąć udział w tych niepowtarzalnych ulicznych jasełkach.

Strona współfinansowana przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami Unii Europejskiej.