Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze

Dnia 7 lutego 2016r. w sali widowiskowej Wiejskiego Domu Kultury w Dubicy odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Stowarzyszenia Rozwoju Wsi „OSP Jedna Dubica”. Obrady otworzył prezes stowarzyszenia p. Marek Banaszczuk, serdecznie witając członków stowarzyszenia oraz przybyłych gości, w tym wójta gminy Wisznice p. Piotra Dragana i przewodniczącą gminy, p. Ewę Nuszczyk. Pan prezes zapoznał wszystkich zgromadzonych z celem zebrania i zaproponował na przewodniczącego zebrania p. Władysława Makarewicza, a na protokolanta p. Annę Daszczuk. Obie kandydatury zostały przyjęte jednomyślnie. Powołano też Komisję Skrutacyjną oraz Komisję Uchwał i Wniosków. Następnie p. prezes przedstawił sprawozdanie z działalności stowarzyszenia, połączone z prezentacją multimedialną, za okres pięciu lat. W dalszej kolejności sprawozdanie z działalności szkoły, którą prowadzi stowarzyszenie, przedstawiła p. dyrektor Bożena Dragan, dziękując przy tym władzom stowarzyszenia, rodzicom dzieci uczęszczających do szkoły oraz wszystkim osobom wspierającym działalność szkoły za dobrą współpracę i życzliwość. Odczytano także sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej i przedstawiono pozytywną opinię, co do działalności stowarzyszenia. Zebranych zapoznano także ze sprawozdaniem finansowym przygotowanym przez p. księgową. Prezes natomiast przedstawił wszystkim plan działania stowarzyszenia na rok 2016. Podczas wyborów, w głosowaniu tajnym podjęto decyzję o pozostawieniu dotychczasowego składu Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. Uchwalono odpowiednie, niezbędne uchwały i je przegłosowano. Po zakończeniu zebrania zaproszono wszystkich obecnych na herbatę, poczęstunek i swobodną dyskusję.

zebranie 37

Podsumowanie II Orszaku Trzech Króli

W niedzielny wieczór 18 stycznia 2016roku w sali widowiskowej Domu Kultury w Dubicy miało miejsce podsumowanie II Orszaku Trzech Króli, którego pomysłodawcami byli członkowie Stowarzyszenia Rozwoju Wsi OSP Jedna Dubica. Organizatorzy zaprosili na to spotkanie wszystkich, bez których przedsięwzięcie orszakowe nie mogłoby się odbyć. Wśród gości znaleźli się m.in.: duszpasterze parafii, wójt gminy, aktorzy grający w poszczególnych scenach ulicznych jasełek, moderatorzy, królowie i ich świta, osoby odpowiedzialne za porządek, logistykę, zbiórkę pieniędzy, opiekunowie dzieci idących w orszaku, sponsorzy i wiele innych osób. Wszystkim wręczono podziękowania.

Uroczystość tę uświetniły występy istniejącej już 35 lat grupy teatralnej Czeladońka z Lubenki. Na początku wieczoru wystawili oni jasełka, a później „ Kolędowanie z cyganami”. Największe poruszenie na widowni wywołały wróżby cyganek, które zeszły do widzów, by im przepowiedzieć przyszłość i scena „ ujarzmiania” kozy przez rodzinę żydowską. Na sali nie było osoby, która by się nie śmiała. W trakcie przerw młodzież pięknie śpiewała i grała utwory bożonarodzeniowe.

Na koniec wszyscy zebrani mogli posilić się pysznym bigosem lub innymi smakołykami oraz porozmawiać przy herbacie i ciastku. Miło było zobaczyć, że mieszkańcy gminy Wisznice potrafią tworzyć wspólnotę i są dumni z tego, że wzięli udział w organizacji orszaku.

 

poorszakowe 43

Relacja z Orszaku Trzech Króli

    Nade wszystko miłosierdzie. Miłość. Pokój. Przebaczenie. Takie przesłanie przyświecało tegorocznemu Orszakowi Trzech Króli, który wyruszył 6 stycznia ok. 13.00 spod Domu Kultury w Dubicy do Wisznic. W tym roku pogoda była łaskawa, zaledwie kilkustopniowy mróz zachęcał do pokonania ponad czterokilometrowej trasy całe rodziny.
    Zanim jednak wszyscy chętni do ulicznego kolędowania ruszyli za Mędrcami do stajenki, wysłuchali obwieszczanego przez posła Edyktu Cezara Augusta, zobaczyli zmierzających na spis powszechny Maryję i Józefa i powitali obserwujących znaki na niebie Trzech Króli. Następnie, po odmówieniu wraz z księdzem proboszczem modlitwy Anioł Pański, ze śpiewem na ustach i okrzykami o Bożym Miłosierdziu żwawo ruszyli do nowonarodzonego Jezusa. Przyprószone śniegiem dubickie pola na chwilę ożyły, zakwitły wielobarwnie. To pięknie przebrane za rycerzy i dworzan dzieci z Horodyszcza, Curyna, Rowin oraz Dubicy dzielnie kroczyły na czele Orszaku.
    Kiedy kolędujący wędrowcy dotarli do Wisznic, obejrzeli sceny ukazujące wydarzenia, które towarzyszyły narodzeniu Pańskiemu: anioły budzące pasterzy ze snu, pełen muzyki i tańca dwór próżnego Heroda, kuszącą piciem, jedzeniem i zabawą gospodę, odwieczną walkę dobra ze złem. We wszystkich scenach zagrali, najlepiej jak potrafili, dorośli aktorzy- amatorzy.
W tym roku wszystkim podążającym do stajenki szczególnie spodobała się Brama do Nieba. Każdy chciał przez nią przejść jak najszybciej i zobaczyć Świętą Rodzinę. Po oddaniu hołdu i złożeniu darów przez Trzech Króli małemu Jezusowi oraz wysłuchaniu pięknych przesłań głoszonych przez Maryję i Józefa zaczęło się kolędowanie. Osoby zmęczone i zziębnięte mogły posilić się gorącą grochówką i ogrzać przy ogniu.
    Atmosfera całego wydarzenia była wspaniała. Miło było zobaczyć, że trud organizacji tego przedsięwzięcia się opłacił, że Orszak połączył pokolenia, pozwolił przeżyć niezapomniane chwile całym rodzinom i zachęcił do odważnego, publicznego radowania się z Bożego Narodzenia.

Przypominamy i serdecznie prosimy, by każdy, kto może, wszedł na stronę www.orszak.org i zagłosował w Konkursie na Koronę. W ten sposób zdobędziemy bezpłatne korony dla naszej miejscowości na przyszły rok.

1 orszak 53

Strona współfinansowana przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami Unii Europejskiej.