Pierwszy kwartał realizacji projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych”

W okresie 01-03.2014-31.05.2014 roku Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "OSP Jedna Dubica" jako Beneficjent projektu dokonał wszelkich niezbędnych działań do prawidłowej realizacji ww. projektu. W okresie tym dokonano rozeznania rynku, przygotowano zapytania ofertowe, które zostały rozesłane do potencjalnych oferentów oraz upublicznione na stronie internetowej. W toku procedury "zasada konkurencyjności" dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert, w których kryterium rozstrzygającym była w 100% cena. Wszystkie dotychczasowe protokoły zamieszczone zostały na naszej stronie internetowej jak również na tablicy ogłoszeń w siedzibie Stowarzyszenia.

9 czerwca 2014 roku zostały podpisane umowy z Wykonawcami poszczególnych zadań. W związku z założeniami harmonogramu realizacji projektu w miesiącu czerwcu rozpoczęły się prace przystosowawcze miejsca do organizacji placu zabaw. Wszystkich chętnych zapraszamy do wzięcia udziału w tych pracach.

logo kl eu

Projekt "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

Czas na ostatki w Dubicy

ostatki 2014 m

Konopielka

konopielka m

Jasełka 2014

jaselka 2014 02W niedzielę 19 stycznia 2014r. do WDK w Dubicy przybyli miłośnicy jasełek, zapełniając widownię po brzegi. Zgodnie z wieloletnią tradycją uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dubicy zaprezentowali przedstawienie o narodzeniu Jezusa.

W tym roku pracowali pod kierownictwem pani katechetki Danuty Kotiuk. Poważne scenki przeplatały się z pełnymi humoru momentami. Scenariusz jasełek zawierał elementy nawiązujące do współczesności. Święty Józef częstował zmęczonych wędrowców wodą mineralną Dubiczanka, a pastuszkowie, zmuszeni do stawienia czoła niebezpiecznemu hetmanowi Heroda, zamienili się w ochroniarzy na miarę Jamesa Bonda. Do akcji wkroczyły także przedszkolaki przebrane za różne fantastyczne postacie. Widzowie niejednokrotnie mogli się uśmiechnąć lub zadziwić. Jasełkowe scenki wzbogacono kolędami śpiewanymi zarówno przez małych aktorów jak i zgromadzoną publiczność. Dubickie maluchy zostały nagrodzone gromkimi brawami. Zebrały też datki na rzecz szkoły.

Strona współfinansowana przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami Unii Europejskiej.