Dubica w fotografii

dubica w fotografii plakat-150Stowarzyszenie Rozowju Wsi OSP Jedna Dubica zaprasza wszystkich mieszkańców Dubicy na warsztaty międzypokoleniowe „Dubica w fotografii".

Spotkanie rozpocznie się we wtorek 12 lutego 2013 r. o godzinie 16.00 przy Szkole Podstawowej w Dubicy. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych pokazaniem i uwiecznieniem swoich zbiorów zdjęciowych związanych z Dubicą oraz nauką sztuki fotografii. Prosimy o przyniesienie zdjęć związanych z Dubicą o następującej tematyce:

  • dawna Dubica
  • życie codzienne w Dubicy
  • Święta i wydarzenia w Dubicy
  • Przyroda Dubicy

Przyniesione zdjęcia zostaną zeskanowane, opisane i – za zgodą autorów – wykorzystane do tworzenia multimedialnej kroniki miejscowości.

Wszystkich mieszkańców Dubicy serdecznie zapraszamy!

Szczegółowe informacje:

Prezes Stowarzyszenia: Marek Banaszczuk, tel. 501 375 620

Koordynator projektu: Monika Mackiewicz-Drąg, kom. 500 700 588

Walne Zebranie Sprawozdawcze

zebranie walne 150Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Wsi OSP Jedna Dubica wszystkich swoich członków oraz sympatyków zainteresowanych działalnością stowarzyszenia na Walne Zebranie Sprawozdawcze.

Zebranie odbędzie się 3 lutego 2013 r. o godzinie 16:00 w WDK w Dubicy.

1% dla Dubicy

jeden procent dla dubicyStowarzyszenie Rozwoju Wsi OSP „Jedna Dubica" zwraca się z prośbą o przekazywanie 1% podatku na rzecz działalności statutowej stowarzyszenia. Od pierwszego września 2012 roku nowym zadaniem Stowarzyszenia jest prowadzenie Szkoły Podstawowej i przedszkola w Dubicy. Aby wesprzeć tę działalność wystarczy podać numer KRS 0000026435 i nazwę stowarzyszenia w zeznaniu podatkowym.

Poza tym celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz poprawy warunków życia lokalnej społeczności. Zadania te realizowane są między innymi poprzez organizowanie imprez i uroczystości o charakterze kulturalno-rozrywkowym, dość wspomnieć cieszące się ogromnym zainteresowaniem majówki, które integrując pokolenia uczą historii i patriotyzmu.

Zachęcamy do wsparcia działalności naszego stowarzyszenia.

Podsumowanie szkoleń liderów i wolontariuszy

Stowarzyszenie OSP „Jedna Dubica" w ramach projektu „Aktywna Dubica" współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej zrealizowało wszystkie szkolenia zaplanowane w ramach modułów:

  • Akademia Lidera
  • Akademia Wolontariusza.

Grupa Liderów uczestniczyła w warsztatach integracyjno- motywacyjnych w Kazimierzu na Wisłą oraz szkoleniu animacja kultury i angażowanie społeczne. Tematy poruszane na szkoleniach to m.in. kim jest lider, jak wykształcić w sobie cechy lidera, a także zakres i rola lidera. Animator kultury natomiast to szkolenie na którym Liderzy dowiedzieli się jakie zadania ma animator kultury, przeanalizowali do czego jako Stowarzyszenie chcą dążyć, jakimi animatorami chcą być i jakie mają potrzeby w tym zakresie. Grupa działająca jako Akademia Wolontariusza wzięła udział w szkoleniach: podstawy wolontariatu, wolontariat międzypokoleniowy i wolontariat szkolny, na których nauczyli się: kim jest wolontariusz, jego funkcja i rola w społeczeństwie, jak integrować grupę, jak założyć Szkolny Klub Wolontariusza. Poruszano także zagadnienia: definicja i rodzaje wolontariatu – kto i gdzie może pracować jako wolontariusz, czy każdy może być wolontariuszem, jak organizować wolontariat szkolny, jak wykorzystać potencjał osób starszych w lokalnej społeczności.

Zapraszamy do galerii zdjęć zebranych z zrealizowanych szkoleń i warsztatów (liderzy, wolontariusze).

Strona współfinansowana przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami Unii Europejskiej.