Lekcje video będą się odbywać za pomocą komunikatora messenger

Dzień tygodnia

L.p

KLASA IV

KLASA V

KLASA VI

KLASA VII

KLASA VIII

 

 

 

Poniedziałek

1.

Matematyka

Matematyka ( lekcja video)

Matematyka ( lekcja video)

2.

Historia

Język angielski ( lekcja video)

Język polski ( lekcja video)

3.

Język angielski

Język polski

Język rosyjski ( lekcja video)

4.

Język polski

Historia

Język angielski

5.

Język rosyjski

Chemia ( lekcja video)

 

 

 

 

Wtorek

1.

Matematyka ( lekcja video)

Matematyka

Język polski ( lekcja video)

2.

Język angielski

Język polski ( lekcja video)

Matematyka

3.

Język rosyjski

Fizyka

4.

Informatyka

Język angielski ( lekcja video)

5.

Plastyka

Wos

 

 

 

 

Środa

1.

Matematyka

Matematyka

Biologia

2.

Przyroda

( lekcja video)

Biologia

Historia

Język polski

3.

Język polski

Biologia

Matematyka ( lekcja video)

4.

Język angielski ( lekcja video)

Język polski

Historia

5.

Wychowanie fizyczne

 

 

 

Czwartek

1.

Przyroda

Geografia

Język polski( lekcja video)

Język angielski ( lekcja video)

2.

Muzyka

Język angielski

Informatyka

3.

Matematyka ( lekcja video)

Muzyka

Geografia

4.

 

Geografia

Język polski

5.

Język polski

Język angielski ( lekcja video)

Język rosyjski ( lekcja video)

 

 

 

 

 

Piątek

 

 

 

1.

Język polski

Matematyka ( lekcja video)

Język polski ( lekcja video)

2.

Język polski ( lekcja video)

Język polski

Historia

3.

Technika

 

Matematyka ( lekcja video)

4.

Religia

5.

                                                        Wychowanie fizyczne