I SEMESTR

 

TERMIN

DZIAŁANIA

UWAGI

 

W  R  Z  E  S  I  E  Ń

 

03 września  2018r.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018.

wg harmonogramu

07 września 2018r.

Zebranie z rodzicami przedszkolaków

 

07 września 2018r.

Narodowe czytanie „ Przedwiośnia”

 

14 września 2018r.

Rada pedagogiczna

 

17 września 2018r.

 

Zebranie z rodzicami uczniów  (klas 0 – VIII)

Zapoznanie rodziców ze Statutem Szkoły, Koncepcją pracy szkoły, Programem wychowawczo – profilaktycznym, WSO, PSO, Kodeksem Ucznia, Regulaminem świetlicy, Organizacją na rok szkolny 2018/2019 oraz procedurami obowiązującymi w szkole. Wybory Rad Rodziców.

 

Do 20 września 2018r.

Diagnoza wstępna uczniów rozpoczynających naukę w kl. IV (diagnoza „NA START”)

 

 

 21 września 2018r.

 

Akcja Sprzątanie Świata

 

Do 28 września 2018r.

Diagnozowanie uczniów w ramach realizacji programu wych – profilaktycznego. szkoły.

kl. I – Potrzeby uczniów

kl. IV – Motywacja do nauki

kl. I – VIII – potrzeby uczniów w zakresie zajęć świetlicowych

24 września 2018r.

Szkolny konkurs dla klas II „Kolorowe latawce”.

 

21 września 2018r.

Szkolny Konkurs z okazji Europejskiego Dnia Języków Obcych (IV – VIII)

 

28 września 2018r.

Szkolny Dzień Chłopaka

 

 

P  A  Ź  D  Z  I  E  R  N  I  K

 

05 października 2018r.

Szkolny konkurs dla klas I – III „Bezpieczne przerwy”.

 

12 października 2018r

Święto Pieczonego Ziemniaka- Święto  Drzewa  2018

 

15 października 2018r.

Szkolny  konkurs plastyczny „Portret nauczyciela lub  wychowawcy”

 

15 października 2018r.

Dzień Edukacji Narodowej

 

23 października 2018r

Szkolny  konkurs plastyczny  „ Co robię, aby zachować zdrowie?”  dla klas I-III

 

26 października 2018r

Jesienny przegląd piosenki - konkurs świetlicowy

Daty szczegółowe i odpowiedzialni wg harmonogramu

30 października 2018r

Ślubowanie przedszkolaków

 

październik/listopad

Próbny alarm przeciwpożarowy.

 

październik/listopad

Zadania ewaluacyjne w ramach realizacji programu wychowawczo – profilaktycznego szkoł. Opracowywanie narzędzi badawczych do przeprowadzenia ewaluacji:

(3) Diagnoza efektywności świadczonej pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

 

26 października

Indywidualne spotkania z rodzicami uczniów klas IV – VIII.

Indywidualne spotkania z rodzicami uczniów klas I – III, oraz przedszkola

godz. 17:00 – 18:00

30 października

Apel pamięci ,tym którzy odeszli….

 

 

L  I  S  T  O  P  A  D

 

05 listopada 2018r

 

Szkolny Konkurs Historyczny "Losy żołnierza i oręża polskiego"

 

 

09 listopada 2018r

Szkolne obchody  Narodowego Święta Niepodległości

 

16 listopada 2018r

Zebranie z rodzicami

18.00

22 listopada 2018r.

Ślubowanie klas pierwszych

daty szczegółowe i odpowiedzialni wg harmonogramu

23 listopada 2018r .

 Przedszkolne Święto Misia

 

29 listopada 2018r.

 

Szkolny konkurs rysunkowy dla klas 1 – 3   "Jestem bezpieczny, noszę odblaski"

 

29 listopada

Szkolny Konkurs Ładnego Pisania (IV – VIII)

 

30 listopada

Mistrzostwa szkoły w układaniu puzzli dla klas 1 – 3. Andrzejki

 

Do końca listopada

Opracowywanie narzędzi badawczych do przeprowadzenia ewaluacji:

(1) Diagnoza kompetencji nauczycieli i uczniów w zakresie odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznościowych. Określenie potrzeb nauczycieli i uczniów w zakresie doskonalenia tej umiejętności.

(2) Ocena wychowawczej roli szkoły.

 

Do końca listopada

Przeprowadzenie badań wynikających z harmonogramu wewnątrzszkolnej ewaluacji:

(3) Diagnoza efektywności świadczonej pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

 

 

G  R  U  D  Z  I  E  Ń

 

04 grudnia 2018r

Dzień Górnika- przedszkole

 

05 grudnia 2018r

Mikołajkowy konkurs matematyczny  (IV – VIII)

daty szczegółowe i odpowiedzialni wg harmonogramu

06 grudnia 2018r

Mikołajki Szkolne.

 

13 grudnia 2018 r

Analiza wyników badań wynikających z harmonogramu wewnątrzszkolnej ewaluacji:

(3) Diagnoza efektywności świadczonej pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

 

 

14 grudnia 2018r

 

 Zebranie z rodzicami

 

21 grudnia 2018r

 

Wigilia Szkolna

 

 

23-31 grudnia 2018r

 

Zimowa przerwa świąteczna.

 

 

 

 

S  T  Y  C  Z  E  Ń

 

15 stycznia 2019r

Opracowanie i przedstawienie raportu dyrektorowi z badań przeprowadzonych w ramach wewnątrzszkolnej ewaluacji:

(3) Diagnoza efektywności świadczonej pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

 

 

22 stycznia 2019r

Dzień Babci i Dziadka

 

 

31 stycznia 2019r

 

Wystawianie przewidywanych ocen śródrocznych z zajęć edukacyjnych i zachowania – poinformowanie uczniów o wystawionych ocenach

Poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach śródrocznych z poszczególnych zajęć edukacyjnych i śródrocznej ocenie zachowania.

 

 

II SEMESTR

 

 

L  U  T  Y

 

4 luty 2019r

 

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna Prezentacja na radzie pedagogicznej raportu z przeprowadzonej ewaluacji wewnątrzszkolnej:

(3) Diagnoza efektywności świadczonej pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

 

 

 

6 luty 2019r

 Zebranie z rodzicami (klasy IV – VIII)

Zebrania z rodzicami (klasy 0 – III)

Poinformowanie rodziców o wystawionych ocenach śródrocznych z poszczególnych zajęć edukacyjnych i śródrocznej ocenie zachowania. Podsumowanie pracy w I semestrze.

 

 

9 luty 2019r

Bal karnawałowy

 

11 – 24 luty 2019r

 Ferie zimowe.

 

 

28 luty 2019r

 

Przeprowadzenie badań wynikających z harmonogramu ewaluacji:

(1) Diagnoza kompetencji nauczycieli i uczniów w zakresie odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznościowych. Określenie potrzeb nauczycieli i uczniów w zakresie doskonalenia tej umiejętności.

(2) Ocena wychowawczej roli szkoły.

 

 

 

 

M  A  R  Z  E  C

 

 01 marca 2019r

Dzień Pisarzy - przedszkole

 

08 marca 2019r

Uroczystości  szkolne związane z Dniem Kobiet

daty szczegółowe i odpowiedzialni wg harmonogramu

15 marca 2019r

Szkolny konkurs ortograficzny dla klas III

 

15 marca 2019 r

Szkolny konkurs ortograficzny dla klas IV-VIII

 

18 marca 2019r

Szkolny konkurs plastyczno - literacki dla klas 0 - 3 " Mała Ojczyzna"

 

 

21 marca 2019r

Obchody Pierwszego Dnia Wiosny – Dzień Talentów.

 

26 marca 2019r

 Międzyszkolny Dzień Teatru

 

29 marca 2019r

 

Analiza wyników badań przeprowadzonych w ramach wewnątrzszkolnej ewaluacji:

(1) Diagnoza kompetencji nauczycieli i uczniów w zakresie odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznociowych. Określenie potrzeb nauczycieli i uczniów w zakresie doskonalenia tej umiejętności.

(2) Ocena wychowawczej roli szkoły.

 

 

 

 

K  W  I  E  C  I  E  Ń

 

04 kwietnia 2019r

Dzień otwarty w przedszkolu

 

05 kwietnia 2019r

Szkolny konkurs recytatorski dla klas 1 - 3

"Ptaszki i ptaki polne"

 

10 kwietnia 2019r

Zebranie z rodzicami uczniów klas VIII

 

12 kwietnia 2019r

Dzień Czekolady – przedszkole. Poranek wielkanocny

 

15, 16, 17  kwietnia 2019r

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

 

18-23 kwietnia 2019r

 

 

 

 

 

Wiosenna przerwa świąteczna.

 

 

 

 

 

26 kwietnia 2019r

Indywidualne spotkania z rodzicami uczniów klas 0 – VII i przedszkola.

 

 

30 kwietnia  2019r

Konkurs Mitologiczny "W świecie starożytnych Greków i Rzymian" kl.V-VIII.

 Apel z okazji Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

 

 

M  A  J

 

06 maja 2019r

 

Apel z okazji Obchodów Światowego Dnia Książki

 

 

 

 

08 maja 2019r

Dzień Strażaka- przedszkole

 

14 maja 2019r

Opracowanie i przedstawienie dyrektorowi raportu z badań przeprowadzonych w ramach wewnątrzszkolnej ewaluacji:

(1)Diagnoza kompetencji nauczycieli i uczniów w zakresie odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznociowych. Określenie potrzeb nauczycieli i uczniów

w zakresie doskonalenia tej umiejętności.

(2) Ocena wychowawczej roli szkoły.

Daty szczegółowe i odpowiedzialni wg harmonogramu

16 maja 2019r

Szkolny konkurs plastyczny "Bajki, baśnie, bajeczki"

 

24 maja 2019r

Międzyszkolny konkurs wiedzy o morzu

"Morze, nasze morze" dla klas IV-VIII

 

30 maja 2019r

Wystawianie przewidywanych ocen rocznych i końcowych

z zajęć edukacyjnych i zachowania.

 

31 maja 2019r

Zebranie z rodzicami

 

 

C  Z  E  R  W  I  E  C

 

2 czerwca 2019r

Święto rodziny Szkolny konkurs historyczno - sportowy dla klas IV- VIII
"Baw się historią – Dubica moja wieś"

daty szczegłowe i odpowiedzialni wg harmonogramu

03-07 czerwca 2019r

Tydzień Matematyczny – zabawy, konkursy

Urodziny liczby Pi

 

maj

Diagnozy przedmiotowe

daty szczegłowe i odpowiedzialni wg harmonogramu

do 10 czerwca

Wystawianie rocznych i końcowych ocen klasyfikacyjnych

 z zajęć edukacyjnych i zachowania.

 

17 czerwca 2019r

 Prezentacja na radzie pedagogicznej raportu z badań przeprowadzonych w ramach wewnątrzszkolnej ewaluacji:

(1)Diagnoza kompetencji nauczycieli i uczniów w zakresie

odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznociowych. Określenie potrzeb nauczycieli i uczniów w zakresie doskonalenia tej umiejętności.

(2) Ocena wychowawczej roli szkoły.

 

21 czerwca  2019r

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018.

 

         

Terminarz i daty szczegółowe mogą ulec zmianie.

 

Dni ustawowo wolne od pracy i dodatkowe

Terminy dni wolnych zostaną ustalone wspólnie z rodzicami podczas zebrania w dniu 17 września 2018r.

31 października 2018r

2 listopada 2018r.

15-16-17 kwietnia 2019r

2 maja 2019r

18-19 czerwca 2019r