KOMUNIKAT

Wracamy czasowo do nauki zdalnej !!!

Na podstawie:
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca
2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w
związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19.
Rozporządzenie zostało skierowane do publikacji w
Dzienniku Ustaw. Wejdzie w życie 22 marca br.

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ STACJONARNYCH W
SZKOŁACH DLA UCZNIÓW KLAS I-VIII
Drodzy Rodzice;

Od poniedziałku 22 marca br. Do 11 kwietnia br. klasy I-
VIII przechodzą na zdalne nauczanie. Zajęcia odbywać się

będą według planu.
Oddział przedszkolny i „ 0” pracują stacjonarnie, według
dotychczasowego planu.
Funkcjonowanie świetlicy zostaje zawieszone!!!

Zapytania prosimy kierować do wychowawców klas, w
godzinach 8.00-15.00