I. 23 października 2019 r. Indywidualne spotkania z rodzicami uczniów klas I – VIII oraz przedszkola.

II. 29 listopada 2019 r. zebranie z rodzicami.

III. 9 stycznia 2020r. zebranie z rodzicami.

IV. 25 marca 2020 r. zebranie z rodzicami.

V. 26 maja 2020 r. zebranie z rodzicami.

VI. 22 czerwca 2020 r. zebranie podsumowujące Rok Szkolny 2019/2020.