26.05.2020 r. Klasa VIII Język angielski
Temat : Powtórzenie słownictwa z rozdziału 1,,Człowiek ” str.4 podręcznik.
1. Wszyscy piszą jedną zagadkę o wyglądzie osoby (może to być ktoś z rodziny).
2. Napisz mail ćw.4 str.10.

25 .05. 2020 r. Klasa VIII
Temat : Życie prywatne str. 171 praca w zeszycie ćwiczeń.
Powtórz gramatykę i słownictwo ze str. 171. Zrób ćw. 1,2,3 str.171 ,wyślij na messenger do środy praca
na oceny.

Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego kl. IV-VIII
Pracuj ze stroną internetową Pisupisu.pl. Wykonaj zadania dotyczące poniższych tematów:
Ortografia.
Związki frazeologiczne.
Słowne zabawy.

KL.VIII
Temat: Pokora i pycha w moim rozwoju.
Przeczytaj temat z podręcznika. Wykonaj krótką notatkę w zeszycie.

Chemia: Sprawdzian

Pytania na sprawdzian do pobrania z linku

https://drive.google.com/open?id=1c-M1WI3CPjci2IRDyYQAMuzCo0V2Ox63

 

 

 

Fizyka

Temat: Powtórzenie wiadomości- lekcja online