KLASA VII
11.05.2021 r.
Temat: Завтра я иду в кино – plany na najbliższą przyszłość
 Przeczytaj początki i zakończenia zdań z ćw. 4/59. Posłuchaj dialogu i dopasuj do
siebie fragmenty zdań. Zdania wpisz do zeszytu.
 Wysłuchaj dialogu (ćw. 5/59) i powiedz jak został w nim wyrażony czas przyszły.
 Zapoznaj się z rubryką zamieszczona obok.
 Przeczytaj dialog z podziałem na role.
 Odpowiedz na pytania: Что делает Максим в пятницу? в субботу?
Что он не любит делать?
По какому предмету у Маши тест в понедельник?
 Przeczytaj zdania z ćw. 6/59 (zwróć uwagę na wymowę spółgłosek na końcu wyrazu,
gdy po nich występuje znak miękki)
 Тише едешь, дальше будешь – jak przetłumaczysz to przysłowie, co ono oznacza?

13.05.2021 r.
Temat: Планы на выходные, на каникулы – wyrażamy zachętę do wspólnego działania
 Przeczytaj e-maila z ćw. 1/60. Zapoznaj się z ramką z wykrzyknikiem.
 Odpowiedz pisemnie na e-maila z ćw. 1
 Zapoznaj się z rubryką Внимание, zrób notatkę w zeszycie.
 Przetłumacz zdania na język polski:
1. Давайте познакомимся, меня зовут Кира Новикова.
2. Давайте поговорим по-русски.
3. Макс, давай пойдём в кино.
4. Ребята, давайте поедем в субботу на озеро.
 Przeczytaj dialogi z ćw. 2/60, a następnie napisz swój dialog.
 Wysłuchaj dialogu z ćw. 3/60 i powiedz gdzie Masza i Łukasz będą odpoczywać
latem? Co będą robi?
 Zapisz odmianę czasownika отдыхать do zeszytu:
я отдыха́ю
ты отдыха́ешь
он/она/оно отдыха́ет
мы отдыха́ем
вы отдыха́ете
они отдыха́ют
 Z jakim przyimkiem łączy się czasownik отдыхать? Przeczytaj ramkę z
wykrzyknikiem.
 Przeczytaj dialog z ćw. 3 z podziałem na role.
 PRACA DOMOWA: Wykonaj ćwiczenie z kart pracy
PLIK PDF

https://drive.google.com/file/d/1udyiu33YSlcx_6IjNL9q12b0rT87dMaR/view?usp=sharing

KLASA VII
06.05.2021 r.
Temat: Что ты будешь делать завтра? – czas przyszły złożony
 Wysłuchaj tekstu dialogu (1/58) i odpowiedz na pytanie do tekstu.
 Podkreśl zwroty w czasie przyszłym.
 Przeczytaj dialog z podziałem na role, zwróć uwagę na akcenty i prawidłową
intonację.
 Zapoznaj się z rubryką Внимание (czas przyszły złożony).
 Przepisz do zeszytu odmianę czasownika „быть”.
 Ułóż 3 zdania z użyciem form czasu przyszłego czasownika „быть”.
 Ćw. 1, 2 z kart pracy
 Ćw. 2/58 (podręcznik)
 Zwróć uwagę na imiona i ich zdrobnienia. Przeanalizuj słowniczek imion i ich
zdrobnień (str. 91).
 Przeczytaj dialog z ćw. 3/59 i wyrażenia poniżej
 Czy, czyżby – разве
 Что ты будешь делать в уик-энд?
 PRACA DOMOWA: ćw. 3 i 4 z kart pracy
PLIK PDF

https://drive.google.com/file/d/1GNbfxA8unV4S_7jGeBtF2jrp3UEGHU86/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1vmRsJ20zlGPQxXHCS48RBjMJA6YAwAQb/view?usp=sharing

KLASA VII
20.04.2021 r.
Temat: Sprawdzian wiadomości (dział IV)
Pobierz sprawdzian i rozwiąż zadania. Pisz starannie! Dwa pierwsze zadania są zadaniami ze
słuchu. Do sprawdzianu są dołączone dwa nagrania. Sprawdzian prześlij do oceny w środę
(21.04.2021r.) do godziny 17.00. Powodzenia!
PLIK PDF

https://drive.google.com/file/d/1DwhvaW8_to6GNZo31R96FGooXfeFhiHO/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1LZt0IczWF0RxWr7hat5_K7A1dxdRIHR7/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1ediDObJNPLV80Sbt0ZbRWDBfgLOlYmIP/view?usp=sharing

22.04.2021 r.
Temat: Две столицы – Москва и Санкт-Петербург
 Zapoznanie z informacjami na temat Moskwy i Sankt Petersburga.
 Zaprezentuj informacje o Moskwie i Sankt Petersburgu w formie plakatu lub
prezentacji multimedialnej (praca w języku rosyjskim). Wykorzystaj informacje
zawarte w podręczniku, a także jakieś ciekawostki samodzielnie wyszukane w
Internecie. Osoby z numerami nieparzystymi w dzienniku przygotowują pracę o
Moskwie, a z numerami parzystymi o Sankt Petersburgu.

KLASA VII
27.04.2021 r.
Temat: Уик-энд или выходные – odmiana rzeczownika „время”
 Posłuchaj tekstu i odpowiedz na pytania str. 56:
1. Что сегодня делает Маша?
2. Какое у неё хобби?
3. Какое хобби у Лукаша?
4. Когда у ребят тренировки?
5. Когда Лукаш и Маша будут говорить по Скайпу?
 Что такое выходной день? – zapoznaj się z ramką z wykrzyknikiem i przepisz do
zeszytu.
 Odszukaj w tekście dialogu zwrot za pomocą którego Łukasz i Masza umówili się na
rozmowę w sobotę.
 Zapoznaj się z ramką Внимание
 Przepisz odmianę rzeczownika Вре́мя do zeszytu.

l.poj l.mn
M. Вре́мя Времена́
D. Вре́мени Времён
C. Вре́мени Времена́м
B. Вре́мя Времена́
N. Вре́менем Времена́ми
M О вре́мени О времена́х
 Wykonaj ćw. 2a i b/56,57
 Расскажите, что любят делать Катя, Миша, Ира и Саша? (na podstawie ćw. 2/56)
 PRACA DOMOWA: Karty pracy ćw. 1, 2, 3
PLIK PDF

https://drive.google.com/file/d/1Lk8831srjIcFudH3w1Y1aqABlX5n2s38/view?usp=sharing

29.04.2021 r.
Temat: Что ты делаешь в свободное время? Ćwiczenia ustne
 Omówienie wyrażeń z ćw. 3/57. Ćwiczenia ustne – powiedz co robią w wolnym
czasie Twoi rodzice, przyjaciele, rodzeństwo.
 Czym jest dacza?
 Wykonaj ćw. z kart pracy (do zeszytu wpisz czasowniki)
PLIK PDF

https://drive.google.com/file/d/1--tVb97UQlJxCN60ppvPNg5WG8hewnWa/view?usp=sharing


 Wykonaj ćw. 4/57 (pisemnie)
 Ćwiczenia ustne (5/57)
 Przetłumacz zdania na język rosyjski:
1. Dzisiaj mam wolny czas.
2. Przepraszam, jutro nie mam czasu.
3. Ola lubi w wolnym czasie oglądać filmy.
4. Dwa razy w tygodniu mam treningi.
5. Codziennie rano spaceruję z psem.

6. Po pracy rodzice odpoczywają w ogrodzie.
 PRACA DOMOWA: Napisz kilka (co najmniej 5) zadań na temat jak Twoja rodzina
spędza czas wolny?

KLASA VII
13.04.2021 r.
Temat: Где учатся твои друзья? Użycie trybu rozkazujacego
 Zapisz w zeszycie: Где ты учишься? Я учусь в основной школе. Я ученик
основной школы.
 Wykonaj pisemnie ćw. 3/53 (podręcznik)
 Przeczytaj polecenia z ćw. 5 i przetłumacz je na język polski, a następnie dopasuj do
odpowiednich obrazków.
 Przetłumacz wyrażenia na język polski:
закройте учебники –
откройте окно –
встаньте –
сядьте –
запишите тему урока –
сделайте упражнение –
прочитайте текст –
прослушайте запись –
скажите –
ответьте на вопросы –
 Przeczytaj tekst z ćw. 6/53, zwróć uwagę na akcenty w wyróżnionych czasownikach.
 Przypomnij odmianę czasowników: учить i учиться
 Rozwiąż krzyżówkę
PLIK PDF

https://drive.google.com/file/d/10mjQu2FiAG_mPmpDsfAdHWS38ON03ZgZ/view?usp=sharing


PRACA DOMOWA: Przetłumacz zdania na język polski: (oceny zapisz słownie)
1. Uczę się w szkole podstawowej.
2. Moja szkoła jest mała.
3. Na pierwszym piętrze są: pokój nauczycielski, biblioteka i klasy
przedmiotowe.
4. Jestem uczennicą/uczniem siódmej klasy.
5. Moje ulubione przedmioty to: matematyka, język angielski i chemia.
6. Z geografii mam trójkę.
7. Z fizyki Paweł ma jedynkę.
8. Z języka polskiego Sasza ma szóstkę.
9. W czwartek mamy biologię i w-f.
10. Monika uczy się języka rosyjskiego pięć lat.
PRACA DOMOWA DLA CHĘTNYCH) Wykonaj album, plakat lub prezentację
multimedialną pod tytułem „Это моя школа”. (do 23.04.2021 r.)

15.04.2021 r.
Temat: Повторяем, не забываем!
W ramach powtórzenia wiadomości przed sprawdzianem wykonujemy ćwiczenia z
podręcznika str. 54-55.