Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego kl. IV-VIII
Pracuj ze stroną internetową Pisupisu.pl. Wykonaj zadania dotyczące poniższych tematów:
Części mowy.
Składnia.
Słowotwórstwo