Dzień

Nr

Czas trwania lekcji

„0”

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Poniedziałek

1

800-845

edukacja

 

 

edukacja

Wychowanie fizyczne

ZAJ. WYR.J POLSKI

religia

2

855-940

religia

muzyka

j. polski

j. polski

j. angielski

3

950-1035

edukacja

informatyka

religia

j. polski

biologia

matematyka

j. polski

4

10551140

Ed. K.Ch.

edukacja

edukacja

j. angielski

zaj. techniczne

biologia

matematyka

5

1150-1235

edukacja

edukacja

religia

j. angielski

matematyka

6

1245 -1330

„0” Ania D

WYCH. FIZYCZNE

matematyka

religia

j. rosyjski

7

1340-1425

 

JEZ. HISZPAŃSKI

 

j. angielski

j. rosyjski

fizyka

8

 

 

 

 

 

 

 

 

fizyka

 

 

 

 

„0”

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Wtorek

1

800-845

edukacja

KOR.-KOMPENS

 

edukacja

matematyka

j. polski

fizyka

geografia

2

855-940

plastyka

KOR.-KOMPENS

edukacja

matematyka

geografia

matematyka

j. polski

chemia

3

950-1035

edukacja

j. angielski

edukacja

Zaj. techniczne

jez. Rosyjski KOR.-KOMPENS

chemia

j. polski

4

10551140

edukacja

edukacja

godzina wychowawcza

j. angielski

j. rosyjski

biologia

5

1150-1235

Ed.K.Ch

edukacja

edukacja

 

j. polski

       matematyka

przyroda

biologia

j.angielski

6

1245 -1330

REW.K.CH

WYRÓWNAWCZE MATEMATYKA/ UNIA

j. polski

plastyka

Godz. wychow.

7

1340-1425

 

 

 

Rew. O

 

j. polski

KÓŁKO TEATRALNE

KÓŁKO TEATRALNE

 

8

 

 

 

 

 

ZAJ.WYR. MATEMATYKA

      

 

 

 

„0”

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Środa

1

800-845

WWR.K.Ch

LOGOPEDA

edukacja

LOGOPEDA

j. polski

j. rosyjski /Rew.SZ

Wych. fizyczne

2

855-940

edukacja

 

edukacja

LOGOPEDA

j. angielski

j. polski

matematyka

Wych. fizyczne

3

950-1035

Ed.K.Ch

edukacja

edukacja

Wych. fizyczne

matematyka

j. polski

4

10551140

Ed.K.Ch

edukacja

plastyka

Wych. fizyczne

j. polski

matematyka

5

1150-1235

edukacja

edukacja

historia

j. polski

j. angielski

j. rosyjski

6

1245 -1330

ZAJ. WYR. A+M

WYCH.FIZYCZNE

j. angielski

Godz. wychowawcza

historia

7

1340-1425

 

KÓŁKO PLASTYCZNE

 

 

przyroda

historia

j. angielski

8

 

 

 

 

 

 

 

 

j.angielski

Ed. dla bezp.

 

 

 

„0”

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Czwartek

1

800-845

edukacja

 

edukacja

 

religia

matematyka

geografia

fizyka

2

855-940

edukacja

j. angielski

religia

muzyka

j. polski

matematyka

wos

3

950-1035

edukacja

religia

edukacja

j. rosyjski

matematyka

Zaj. komp/informatyka

j. polski

4

10551140

j. angielski

edukacja

plastyka

przyroda

chemia

religia

5

1150-1235

Ed.K.Ch

edukacja

j. angielski

matematyka

j. polski

muzyka

chemia

6

1245 -1330

„0” Ania D

WYCH.FIZYCZNE

ROZWIJAJĄCE PRZYRODA/UNIA

religia

 

7

1340-1425

WWR.K.Ch

 

 

Rew. O

ROZWIJAJĄCE MATEMATYKA/UNIA

 

8

 

 

 

 

 

JĘZYK HISZPAŃSKI

 

 

 

„0”

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

    Piątek    

1

800-845

edukacja

 

 

edukacja

informatyka

matematyka

historia

2

855-940

muzyka

informatyka

j. rosyjski

j. angielski

historia

j. polski

3

950-1035

edukacja

edukacja

j. angielski

przyroda

historia

j. polski

wos

4

10551140

edukacja

edukacja

przyroda

j. angielski

historia

j. polski

informatyka

5

1150-1235

Ed.K.Ch

edukacja

ZAJ. WYRÓWNAWCZE/UNIA

Wych. fizyczne

geografia

matematyka

6

1245 -1330

REW.K.CH

 

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE

 

Wychowanie fizyczne

7

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowanie fizyczne

8