Aneta Chilimoniuk

·         Dyrektor

·         Język polski kl. 6-8

·         Rewalidacja

·         Koło teatralne

·         Wychowawca kl. 8

Urszula Banaszczuk

·         Historia klas 4-8

Katarzyna Chilczuk

·         Nauczyciel wspomagający

·         Rewalidacja

·         Zajęcia rozwijające z języka polskiego kl.3

·         W-f klasa II-III

Anna Daszczuk

·         Wychowawca przedszkole

·         Zajęcia rozwijające klasa II

Bożena Dragan

·         Wychowawca klasy I

·         Zajęcia z przyrody klasa I

Marta Korszeń

·         Matematyka klas VI-VII

·         Fizyka klas VII-VIII

·         Chemia klas VII-VIII

·         Informatyka klas I-III

Danuta Kotiuk

·         Religia klas I-VIII

·         Muzyka klas IV-VII

·         Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego

Daniel Litwin

·         wychowanie fizyczne klas IV-VIII

Dorota Makaruk

·         Edukacja dla bezpieczeństwa klasa VIII

Grażyna Maryńczak

·         Geografia

·         WOS

·         Informatyka

·         Doradztwo zawodowe

Joanna Milaniuk

·         Język angielski

·         Rewalidacja

·         Wychowawca klas VI-VII

·         Zajęcia rozwijające z języka angielskiego klas VI

Anna Musiałowska

·         Wychowawca przedszkole

·         Biblioteka

Anna Niepogodzińska

·         Język rosyjski klas IV-VIII

·         Nauczyciel wspomagający klas I

·         rewalidacja

Krystyna Parulska

·         Matematyka klas IV-V

·         Zajęcia wyrównawcze z matematyki klas IV-VIII

·         Plastyka IV-VII

·         Wychowawstwo klas IV-V

Teresa Podębska

·         Matematyka

·         Przyroda

·         Wychowawca klas II-III

·         Zajęcia rozwijające klas VIII

Anna Stawecka

·         Język polski klas IV-V

Elżbieta Wojtysiak

·         Biologia klas IV-VIII