NAUCZYCIELE

NAUCZANE PRZEDMIOTY

Aneta Chilimoniuk – dyrektor szkoły

j. polski, rewalidacja

Anna Daszczuk

Oddział przedszkolny, zajęcia ruchowe, świetlica

Bożena Dragan

Edukacja wczesnoszkolna – klasy 0-I, świetlica

Katarzyna Turkiewicz

Edukacja wczesnoszkolna – klasy II-III, rewalidacja, informatyka – klasa I, muzyka – klasy IV-VII, opiekun biblioteki, świetlica

Krystyna Parulska

Matematyka, plastyka, technika

Teresa Podębska

Matematyka, przyroda, j. rosyjski

Katarzyna Chilczuk

Nauczyciel wspomagający, oddział przedszkolny – kl. 0, wychowanie fizyczne – klasy I-III, wczesne wspomaganie

Joanna Milaniuk

j. angielski, świetlica

Grażyna Maryńczak

Informatyka, geografia

Przemysław Głowacki

historia

Bożena Szczęśniak

chemia

Urszula Zieniuk

biologia

Mirosława Iwanek Bortniczuk

fizyka

Dorota Makaruk

Edukacja dla bezpieczeństwa

Daniel Litwin

Wychowanie fizyczne – klasy IV-VIII