Aneta Chilimoniuk

 •  Dyrektor
 •  Język polski
 •  Rewalidacja
 •  WWR

Katarzyna Chilczuk

·         Nauczyciel wspomagający

·         Rewalidacja

·         Zajęcia rozwijające 

Anna Daszczuk

 • Rewalidacja
 • Nauczyciel wspomagający

Bożena Dragan

 •   Edukacja przedszkolna

Danuta Kotiuk

 •  Religia 
 •  Muzyka 

Ilona Gabrylewicz

 • edukacja przedszkolna
 • edukacja informatyczna
 • zajęcia z kodowania

Edyta Ignatiuk

 • język polski

Patryk Ptasznik

 • Wychowanie fizyczne
 • EDB

Małgorzata Władyczuk

 • Geografia

Joanna Milaniuk

 • Język angielski
 • Historia
 • Wos
 • Wdż

Anna Musiałowska

 • Opiekun Biblioteki
 • Pedagog szkolny
 • Pedagog specjalny
 • Nauczyciel wspomagający

Anna Niepogodzińska

 • Język rosyjski 
 • Rewalidacja
 • Matematyka

Krystyna Parulska

 • Plastyka
 • Technika 

Krystyna Pawlik

 • Doradztwo zawodowe

Teresa Podębska

 • Edukacja wczesnoszkolna
 • Przyroda
 • Język rosyjski
 • Zajęcia z kodowania

Sabina Sakowicz

 • Fizyka 
 Dorota Szubarczyk
 • Chemia
 • Matematyka
 • Informatyka

Elżbieta Wojtysiak

 • Biologia