26.05.2020 r. Klasa V Język angielski
Temat : When does the summer start ? Czytamy i tłumaczymy tekst w czasie Present Simple.
-Wybieramy fragment tekstu o Polsce ze str.120 i tłumaczymy na j. polski.
-Chętne osoby mogą narysować mapę Polski i ją opisać jak w ćw. 7 str. 121.

Plan pracy zdalnej od 25 -29 maja 2020r

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dubicy.

Data

Klasa

Przedmiot

Temat

Metody i śr. dydakt.

25.05

V

Matematyka

Dodawanie liczb         całkowitych

Lekcja wideo, podręcznik i ćw.

26.05

V

Matematyka

O ile różnią się liczby?

Lekcja wideo, podręcznik i ćw.

26.05

V

Plastyka

Polskie zabytki z XII – XVIII wieku.

Podręcznik, Prezentacje.

26.05

IV i V

Zajęcia wyrównawcze z matematyki IV i V

Zakupy – zestaw zadań praktycznych.

Karty pracy.

27.05

V

Matematyka

O ile różnią się liczby?

Lekcja wideo, podręcznik i ćw.

27.05

 

Zajęcia rozwijające z matematyki IV i V

Zadania  logiczne- z serii                      „ Łamanie głowy”

Karty pracy.

28.05

V

Matematyka

Dodawanie i odejmowanie liczb wymiernych.

Zeszyt ćw. Karty pracy.

29.05

V

Technika

Elementy rysunku technicznego

Podręcznik, zeszyt - notatka

25 maja, 27 maja

Temat: Prasa w naszym życiu.

  1. Co to jest prasa? Jaki są jej rodzaje?– przeczytaj w podr. S.271
  2. Zapoznaj się z infografiką poświęconej prasie - podr. s. 271 i 272.
  3. Jak powstaje gazeta? Wymień kolejne etapy. Ko ma decydujący wpływ na ostateczny kształt wydania?
  4. Jak myślisz, czy mógłbyś/mogłabyś pracować w redakcji gazety?

Jakie trzeba mieć predyspozycje, by wykonywać zawód reportera, redaktora naczelnego i copywritera? Do każdego zawodu dobierz co najmniej 3 cechy pożądane u takiego pracownika.

  1. Zapoznaj się z infografiką na s. 274 i powiedz, jak zbudowany jest artykuł prasowy.
  2. Jakie gazety i czasopisma znajdują się w Twoim domu? Czy masz swoją ulubioną gazetę? Jakie czytasz w wersji on-line? Wpisz do zeszytu przynajmniej trzy tytuły prasowe; pamiętaj o pisowni. W odróżnieniu od książek, wszystkie wyrazy wchodzące w skład tytułów gazet i czasopism piszemy dużą literą, np. Victor Junior. Wyjątkiem są spójniki i przyimki oraz tytuły, które mają formę zdań, np. Poznaj swój kraj.

25.05.2020 r. Klasa V
Temat : Summer time. Tekst okolicznościowy w podręczniku str. 120.
1.Znajdź ukryte wyrazy w wężu wyrazowym :
EWSUMMERTIMEGIKREW
2.Odpowiedz na pytanie :,, Do you agree that : Summer is the best season of the year !”
przygotuj od jednego do pięciu zdań na ten temat. Zapisz w zeszycie sprawdzimy na lekcji on – line.

KL.V
Temat: Św. Teresa z Kalkuty – służyć Jezusowi przebranemu za żebraka.
Przeczytaj temat z podręcznika. Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.