Język rosyjski, klasa V
22,23.06.2020 r.
Temat: Test podsumowujący działy 6-8
 Pobierz plik i wykonaj test.
PLIK PDF

https://drive.google.com/file/d/1RKVg3aEWNs588dlXzmLYXDV0lY6P_bzb/view?usp=sharing

22.06.2020 r. Język angielski Klasa V
Temat : Powtórzenie i utrwalenie wiadomości za I semestr nauki w klasie V.

Język rosyjski, klasa V
15.06.2020 r.
Temat: Повторительный урок
Powtórzenie z działów VII-IX. W dalszym ciągu rozwiązujemy ćwiczenia z podręcznika
przygotowywując się do sprawdzianu wiadomości.

15.06.2020 r. Język angielski Klasa V
Temat : Powtórzenie słownictwa str.19 podręcznik.
1. Powtórz słownictwo ze str.19.
2. Przeczytaj tekst str. 21 i przetłumacz na j. polski.

Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego kl. IV-VIII
Pracuj ze stroną internetową Pisupisu.pl. Wykonaj zadania dotyczące poniższych tematów:
Ćwiczenia językowe.
Zadania twórcze i odtwórcze
Czytanie ze zrozumieniem.