KLASA V
05.05.2021 r.
Temat: Планируем наши каникулы – zapoznanie ze słownictwem
 Zapoznaj się ze słownictwem rozpoczynającym dział 8.
отдыхать (odpoczywać) - на море (nad morzem), на озёрах (nad jeziorem), в горах (w
górach), за границей (za granicą)
 Czytamy i tłumaczymy nowe słownictwo. Przepisz wszystkie zwroty z pierwszych
dwóch stron rozpoczynających dział i przetłumacz je na język polski.
 Słuchaj, powtarzaj, czytaj ćw. 2. Zwróć uwagę na wymowę końcówek -ого, -его.
 Naucz się na pamięć krótkiego wierszyka z ćw. 3
 Pobierz i rozwiąż karty pracy.
Tłumaczenie poleceń do zadań:
ćw. 1 – Przeczytaj zdania i napisz gdzie odpoczywały dzieci: на озере, на море, в горах, за
границей.
ćw. 2 – Uzupełnij wyrażenia słowami z ramki
ćw. 3 – Podpisz rysunki wyrażeniami z ćw. 2
ćw. 4 – Wykreśl niepasujące słowo
ćw. 5 – Wstaw brakujące litery
PLIK PDF

https://drive.google.com/file/d/1RJV6CFpt5xQ61nAqSpzuKFpXNpQaXQOY/view?usp=sharing

06.05.2020 r.
Temat: Работа с диалогом
 Przeczytaj dialog z ćw. 4. Zapoznaj się ze słownictwem, przetłumacz obce słowa.
 Wykonaj ćw. 5
 Przetłumacz na język polski dialog (od początku do słów: ...вместе с родителями).
 Naucz się czytać dialogu od słów: Может я поеду вместе с Моникой... do końca.
Nagranie głosowe prześlij na maila do poniedziałku 10 maja.

KLASA V
28.04.2021 r.
Temat: Учим песенку „Дважды два четыре”
Ćwiczenia dotyczą działu 7.
 Zapoznaj się ze słowniczkiem zamieszczonym obok piosenki.
 Czytamy tekst piosenki.
 Wysłuchaj dwukrotnie piosenki „Дважды два четыре”
link: https://www.youtube.com/watch?v=CxE3THFmOks
 Wypisz z tekstu piosenki wszystkie działania matematyczne (zapisz je cyframi i
słownie, np. (2 x 2 = 4) дважды два четыре).
 Korzystaj z linku, aby dobrze osłuchać się z piosenką. Naucz się dobrze czytać jej
tekst. Nagranie głosowe wyślij na maila lub Messengera.

29.04.2021 r.
Temat: Работа с текстом „Танечка”
 Wysłuchaj uważnie opowiadania pt.„Танечка” z tekstów uzupełniających na końcu
podręcznika i odpowiedz pisemnie na pytania:
1. С кем Танечка вошла в вагон трамвая?
2. На чьё (czyje) место уселась Танечка в трамвае?
3. Что девочка нарисовала пальчиком на стекле?
4. Через сколько остановок выходит седой пассажир?
 Uzupełnij tekst zgodnie z treścią czytanki:
– Когда буду выходить, скажу этой __________, чтобы она не __________ !
– А себе? – спросил __________ человек. – Себе ты ничего не __________?
– Я скажу себе: у тебя, Танечка __________ __________, крепкие, ты постой, а дядя
__________ посидит – ему __________ __________. – И встала.
– Садитесь, __________!
– __________! – улыбнулся пожилой человек, сел и __________ __________
__________.
– Знаешь, мама, - а мне __________ даже лучше, чем __________ и настроение хорошее
стало.
– А это потому, что ты __________ __________, – ласкаво погладила __________ по
голове мама.
 Naucz się czytać wybranego przez siebie fragmentu tekstu (co najmniej 10 linijek).
NAGRANIE CD 53

https://drive.google.com/file/d/1gRlAVoAuxMaN0wHk-63evqIOoXeuv4W9/view?usp=sharing

KLASA V
14.04.2021 r.
Temat: Работа с текстом „За покупками” konstrukcja ходить (за чем?)
 Przeczytaj ramkę zamieszczoną przed ćw.11 (dział 7) i sporządź w zeszycie notatkę.
 Czytamy tekst z ćw.11. Podkreśl nieznane słownictwo. Przetłumacz nowe słowa.
 Przeczytaj zdania z ćw.12 i określ które z nich są prawdziwe, a które fałszywe. Jeśli
masz problem, powtórnie prześledź tekst „За покупками”.
 Zrób pisemnie ćw.15 ( na podstawie czytanki). Możesz to zrobić w formie tabelki.

 Wykonaj ćw.13 według wzoru (ceny zapisz słowami)
 PRACA DOMOWA: Wykonaj ćw.16 używając konstrukcji ходить (за чем?)

15.04.2021 r.
Temat: Идём в ГУМ
 Przeczytaj informacje o GUM-ie (niebieska ramka nad ćw.6) i odpowiedz w zeszycie
na pytania:
1. Rozwiń rosyjski skrót ГУМ.
2. Czym jest GUM?
3. Kto i kiedy rozpoczął budowę GUM-u?
4. Co oprócz zakupów robiono w salonach GUM-u?
5. Jaką atrakcję przygotował GUM na swoje 110-lecie?
 Odszukaj w Internecie informacje o ГУМ w języku rosyjskim. Zrób krótką notatkę w
tym języku (2-3 zdania).
 Wykonaj ćw.19
 Naucz się czytać rymowanek z ćw. 18. Osoby chętne mogą przesłać nagranie głosowe.
 PRACA DOMOWA: Wykonaj ćw. 14 pisemnie w zeszycie. Prześlij do sprawdzenia.

KLASA V
21.04.2021 r.
22.04.2021 r.
Temat: Повторяем, закрепляем, не забываем – 7 ступень
 Jest to temat na dwie lekcje. Przesyłam ćwiczenia powtórzeniowe z działu 7.
Tłumaczenie poleceń do ćwiczeń:
ćw. 1 Wpisz słowa w odpowiednie miejsca na rysunku.
ćw. 2 Odszukaj w ciągu liter 5 słów związanych z działem 7 i napisz je.
ćw. 3 Dobierz właściwe słowa do opisów (jedno słowo jest zbędne).
ćw. 4 Dopasuj produkty do odpowiedniego działu.
ćw. 5 Podpisz rysunki.
ćw. 6 Ułóż słowa z rozsypanki wyrazowej.
ćw. 7 Dopasuj odpowiedzi do pytań.
ćw. 8 Uzupełnij zdania zgodnie z tym co przedstawiają rysunki.
ćw. 9 Uzupełnij dialog (podana jest pierwsza litera każdego słowa).
ćw. 10 Uzupełnij zdania czasownikami купить lub покупать w odpowiedniej formie.
ćw. 11 Napisz całym zdaniem co kupują Ci ludzie.
ćw. 17 Odszukaj 8 słów związanych z zakupami, zapisz je.
 Pobierz karty pracy i wykonaj ćwiczenia.
PLIK PDF

https://drive.google.com/file/d/1KmuV91Hai6ghnK3myaA2s-VnJwsQsx6J/view?usp=sharing

KLASA V
07.04.2021 r.
Temat: Пасхальные традиции. Użycie przymiotników miękkotematowych.
 Przeczytaj drugą część tekstu „Праздники. Традиции” z ćw. 8 od słów: Очень
важный христианский праздник... Odpowiedz na pytania:
1. Какой праздник отмечают в Польше и в России весной?
2. Какие блюда едят на Пасху в России?
3. Когда празднуют свой день влюблённые?
 Uzupełnij zdania 3 i 4 z ćw.9.
 Przeczytaj żółtą ramkę nad ćw. 11 Jak odmieniamy przymiotniki miękkotematowe,
czyli zakończone na:
-ий (r. męski),
-ее (r. nijaki),
-яя ( r. żeński),
-ие (l. mnoga).
 Są to m. in. przymiotniki utworzone od nazw pór roku (весенний - wiosenny, летний
- letni, осенний - jesienny, зимний - zimowy).
 Na podstawie ramki zrób ćw.13. Zwróć uwagę na pytania podane przed
przymiotnikiem i rodzaj rzeczownika po kropkach. [день (r. męski), гроза ( r.
żeński), прогулка ( r. żeński), самолёт (r. męski), цветы (l. mnoga)].
 Wysłuchaj Wielkanocnej piosenki.
https://www.youtube.com/watch?v=yhxMyWY86UU

08.04.2021 r.
Temat: Poznajemy nazwy miesięcy. Określamy daty
Ćwiczenia dotyczą działu 6.
 Zapoznaj się z nazwami miesięcy w języku rosyjskim – ćw. 6. Przeczytaj, przepisz je
do zeszytu w kolejności i przetłumacz na język polski. (Январь – styczeń, февраль –
luty, март – marzec, itd...).
 Zwróć uwagę na znaki miękkie, zaznacz je kolorem. Przy każdej z zielonych kartek z
kalendarza masz formę, która odpowiada na pytanie: когда? (kiedy?) в январе - w
styczniu, в феврале – w lutym... Na tej podstawie wykonaj ćw. 7 (W jakim miesiącu
zaczyna się Nowy rok, obchodzone są Walentynki, itd...)
 Naucz się na pamięć nazw miesięcy w języku rosyjskim.
 Przeczytaj żółtą ramkę pod ćw. 9. Jak pytamy o datę?
Какое сегодня число? (Którego dzisiaj mamy?)
Когда / Какого числа? (Kiedy / którego dnia?)
Jak odpowiadamy na te pytania? Zwróć uwagę jak zmieniają się końcówki
liczebników (cyfr) i nazw miesięcy.
 Na podstawie wiadomości z ramki zrób ćw. 10.

 Opisz daty przedstawione na kartkach z kalendarza w ćw. 6.
Przykład: 1 I - Сегодня понедельник первое января
6 II - Сегодня вторник шестое февраля

 PRACA DOMOWA: Napisz daty słowami, zastanów się jakie końcówki będą miały
liczebniki. Spójrz do ramki w podręczniku i sprawdź.
1. Сегодня (4.12) __________
2. Моя мама родилась (когда?) (23.08) __________
3. День рождения Сергея (когда?) (16.04) __________
4. Вчера было (31.01) __________
5. Мои родители познакомились (когда?) (11.07) __________
6. Завтра будет (29.02) __________
 Zdjęcia dwóch ćwiczenia prześlij do sprawdzenia.