Karty pracy:

https://drive.google.com/file/d/1ffFvMvcar3Zi3vnM-ptJqMhUp2TIU7lF/view?usp=sharing

KLASA V
05.05.2021 r.
Temat: Планируем наши каникулы – zapoznanie ze słownictwem
 Zapoznaj się ze słownictwem rozpoczynającym dział 8.
отдыхать (odpoczywać) - на море (nad morzem), на озёрах (nad jeziorem), в горах (w
górach), за границей (za granicą)
 Czytamy i tłumaczymy nowe słownictwo. Przepisz wszystkie zwroty z pierwszych
dwóch stron rozpoczynających dział i przetłumacz je na język polski.
 Słuchaj, powtarzaj, czytaj ćw. 2. Zwróć uwagę na wymowę końcówek -ого, -его.
 Naucz się na pamięć krótkiego wierszyka z ćw. 3
 Pobierz i rozwiąż karty pracy.
Tłumaczenie poleceń do zadań:
ćw. 1 – Przeczytaj zdania i napisz gdzie odpoczywały dzieci: на озере, на море, в горах, за
границей.
ćw. 2 – Uzupełnij wyrażenia słowami z ramki
ćw. 3 – Podpisz rysunki wyrażeniami z ćw. 2
ćw. 4 – Wykreśl niepasujące słowo
ćw. 5 – Wstaw brakujące litery
PLIK PDF

https://drive.google.com/file/d/1RJV6CFpt5xQ61nAqSpzuKFpXNpQaXQOY/view?usp=sharing

06.05.2020 r.
Temat: Работа с диалогом
 Przeczytaj dialog z ćw. 4. Zapoznaj się ze słownictwem, przetłumacz obce słowa.
 Wykonaj ćw. 5
 Przetłumacz na język polski dialog (od początku do słów: ...вместе с родителями).
 Naucz się czytać dialogu od słów: Может я поеду вместе с Моникой... do końca.
Nagranie głosowe prześlij na maila do poniedziałku 10 maja.

KLASA V
21.04.2021 r.
22.04.2021 r.
Temat: Повторяем, закрепляем, не забываем – 7 ступень
 Jest to temat na dwie lekcje. Przesyłam ćwiczenia powtórzeniowe z działu 7.
Tłumaczenie poleceń do ćwiczeń:
ćw. 1 Wpisz słowa w odpowiednie miejsca na rysunku.
ćw. 2 Odszukaj w ciągu liter 5 słów związanych z działem 7 i napisz je.
ćw. 3 Dobierz właściwe słowa do opisów (jedno słowo jest zbędne).
ćw. 4 Dopasuj produkty do odpowiedniego działu.
ćw. 5 Podpisz rysunki.
ćw. 6 Ułóż słowa z rozsypanki wyrazowej.
ćw. 7 Dopasuj odpowiedzi do pytań.
ćw. 8 Uzupełnij zdania zgodnie z tym co przedstawiają rysunki.
ćw. 9 Uzupełnij dialog (podana jest pierwsza litera każdego słowa).
ćw. 10 Uzupełnij zdania czasownikami купить lub покупать w odpowiedniej formie.
ćw. 11 Napisz całym zdaniem co kupują Ci ludzie.
ćw. 17 Odszukaj 8 słów związanych z zakupami, zapisz je.
 Pobierz karty pracy i wykonaj ćwiczenia.
PLIK PDF

https://drive.google.com/file/d/1KmuV91Hai6ghnK3myaA2s-VnJwsQsx6J/view?usp=sharing

KLASA V
28.04.2021 r.
Temat: Учим песенку „Дважды два четыре”
Ćwiczenia dotyczą działu 7.
 Zapoznaj się ze słowniczkiem zamieszczonym obok piosenki.
 Czytamy tekst piosenki.
 Wysłuchaj dwukrotnie piosenki „Дважды два четыре”
link: https://www.youtube.com/watch?v=CxE3THFmOks
 Wypisz z tekstu piosenki wszystkie działania matematyczne (zapisz je cyframi i
słownie, np. (2 x 2 = 4) дважды два четыре).
 Korzystaj z linku, aby dobrze osłuchać się z piosenką. Naucz się dobrze czytać jej
tekst. Nagranie głosowe wyślij na maila lub Messengera.

29.04.2021 r.
Temat: Работа с текстом „Танечка”
 Wysłuchaj uważnie opowiadania pt.„Танечка” z tekstów uzupełniających na końcu
podręcznika i odpowiedz pisemnie na pytania:
1. С кем Танечка вошла в вагон трамвая?
2. На чьё (czyje) место уселась Танечка в трамвае?
3. Что девочка нарисовала пальчиком на стекле?
4. Через сколько остановок выходит седой пассажир?
 Uzupełnij tekst zgodnie z treścią czytanki:
– Когда буду выходить, скажу этой __________, чтобы она не __________ !
– А себе? – спросил __________ человек. – Себе ты ничего не __________?
– Я скажу себе: у тебя, Танечка __________ __________, крепкие, ты постой, а дядя
__________ посидит – ему __________ __________. – И встала.
– Садитесь, __________!
– __________! – улыбнулся пожилой человек, сел и __________ __________
__________.
– Знаешь, мама, - а мне __________ даже лучше, чем __________ и настроение хорошее
стало.
– А это потому, что ты __________ __________, – ласкаво погладила __________ по
голове мама.
 Naucz się czytać wybranego przez siebie fragmentu tekstu (co najmniej 10 linijek).
NAGRANIE CD 53

https://drive.google.com/file/d/1gRlAVoAuxMaN0wHk-63evqIOoXeuv4W9/view?usp=sharing

KLASA V
14.04.2021 r.
Temat: Работа с текстом „За покупками” konstrukcja ходить (за чем?)
 Przeczytaj ramkę zamieszczoną przed ćw.11 (dział 7) i sporządź w zeszycie notatkę.
 Czytamy tekst z ćw.11. Podkreśl nieznane słownictwo. Przetłumacz nowe słowa.
 Przeczytaj zdania z ćw.12 i określ które z nich są prawdziwe, a które fałszywe. Jeśli
masz problem, powtórnie prześledź tekst „За покупками”.
 Zrób pisemnie ćw.15 ( na podstawie czytanki). Możesz to zrobić w formie tabelki.

 Wykonaj ćw.13 według wzoru (ceny zapisz słowami)
 PRACA DOMOWA: Wykonaj ćw.16 używając konstrukcji ходить (за чем?)

15.04.2021 r.
Temat: Идём в ГУМ
 Przeczytaj informacje o GUM-ie (niebieska ramka nad ćw.6) i odpowiedz w zeszycie
na pytania:
1. Rozwiń rosyjski skrót ГУМ.
2. Czym jest GUM?
3. Kto i kiedy rozpoczął budowę GUM-u?
4. Co oprócz zakupów robiono w salonach GUM-u?
5. Jaką atrakcję przygotował GUM na swoje 110-lecie?
 Odszukaj w Internecie informacje o ГУМ w języku rosyjskim. Zrób krótką notatkę w
tym języku (2-3 zdania).
 Wykonaj ćw.19
 Naucz się czytać rymowanek z ćw. 18. Osoby chętne mogą przesłać nagranie głosowe.
 PRACA DOMOWA: Wykonaj ćw. 14 pisemnie w zeszycie. Prześlij do sprawdzenia.