KLASA IV
11.05.2021 r.
Урок
Тема: Test rozdziałowy (dział 12)
W ramach podsumowania działu 12 wykonaj ćwiczenia z testu rozdziałowego i prześlij do
oceny do środy (12 maja, godzina 17.00)
PLIK PDF

https://drive.google.com/file/d/1Chwy0APtEoIZFa76mt40mzN6-tjxGu4i/view?usp=sharing

13.05.2021 r.
Урок
Тема: Школа и класс Бориса. Poznajemy przybory szkolne
Rozpoczynamy dział 13.
 Czytamy i tłumaczymy słownictwo z nowego działu str. 110-111.
 Czytamy i powtarzamy słowa z ćw. 2 (zwróć uwagę na twarde i miękkie „л”)
 Czytamy i tłumaczymy dialogi z ćw. 3
 Wykonaj ćw. 4 i 5
 PRACA DOMOWA: Pobierz i rozwiąż ćwiczenia z kart pracy
PLIK PDF

https://drive.google.com/file/d/18ANKrIouPGk4jW2Y2hsjYQOjD0wcLe8y/view?usp=sharing

KLASA IV
06.05.2021 r.
Урок
Тема: Песенка „Улыбка”
 Czytanka na ocenę.
 Zapoznaj się ze słowniczkiem do tekstu piosenki str.109.
 Przetłumacz w zeszycie następujące zwroty: uśmiech, tęcza, konik polny, przyjaźń,
ślimak, deszczyk.
 Piosenka ta pochodzi z bajki - Крошка Енот (Mały szop) – radziecki
krótkometrażowy film animowany z 1974 roku w reżyserii Olga Czurkina na
podstawie bajki Lilian Moore.
 Wysłuchaj tekstu piosenki.
 Wysłuchaj piosenki LINK: https://www.youtube.com/watch?v=m0CXrqOq4sI
 Uzupełnij luki w tekście piosenki:
От улыбки хмурый _______ светлей,
От улыбки в небе _________ проснется,
Поделись улыбкою своей,
И она к тебе не раз еще вернется!
И тогда наверняка вдруг запляшут _________,
И _________ запиликает на скрипке!
С голубого ручейка начинается ________,
Ну а дружба начинается с улыбки,
С голубого ручейка начинается река,
Ну а _________ начинается с улыбки!
От улыбки солнечной одной
Перестанет плакать самый грустный __________,
Сонный ______ простится с тишиной
И захлопает в зеленые ладоши!
От ________ станет всем теплей
И _______ и даже маленькой _________!
Так пускай повсюду на земле
Будто __________ включаются улыбки!
 Powtarzamy tekst piosenki, pojedynczo i chórem.
 PRACA DOMOWA: Przepisz pierwszą zwrotkę i refren do zeszytu. Wykonaj
ilustrację, która odzwierciedla nastrój piosenki.
 Obejrzyj bajkę: https://www.youtube.com/watch?v=djGa71cPvD4

KLASA IV
20.04.2021 r.
Урок
Тема: Adresujemy list
 Jak adresujemy listy, pocztówki w języku rosyjskim? (str. 99)
куда – dokąd (tu: państwo)
почтовый индекс – kod pocztowy
г. (город) – miasto
ул. (улица) – ulica
д. (дом) – dom (tu: numer domu)
кв. (квартира) – mieszkanie (tu: numer mieszkania)
кому – do kogo
 Przykład adresowania na podstawie danych z ćw.8.
куда: Россия
почтовый индекс: 845912
г. Москва, ул.Гагарина, д. 15, кв. 8
кому: Наташе Сорокиной
 Jak zaadresujesz list mając takie dane: Polska, 00-567, Warszawa, ul. Zielona 4, m.2,
Monika Nowikow?
 Pobierz i wykonaj karty pracy.
PLIK PDF

https://drive.google.com/file/d/1HKVHvyLJQfkZCrZ04iVVeDjukvjbfFdW/view?usp=sharing

22.04.2021 r.
Урок
Тема: Где ты живёшь? Odmieniamy czasowniki: жить i работать. Poznajemy nazwy
narodowości
 Czytamy i tłumaczymy zdania z ćw.9/102.
 Zapoznaj się z odmianą czasowników: жить i работать przepisz odmianę do
zeszytu, zaznacz kolorem końcówki.
 Wykonaj ćw. 10. Użyj czasowników жить i работать w odpowiedniej formie.
 Wykonaj ćw.11.
 Zapoznaj się z ramką str. 104, przepisz tabelę do zeszytu. Zwróć uwagę, że nazwy
narodowości w języku rosyjskim piszemy małą literą, w przeciwieństwie do języka
polskiego.
 PRACA DOMOWA: Naucz się na pamięć odmiany czasownika жить.

KLASA IV
27.04.2021 r.
Урок
Тема: Давайте познакомимся - работа с текстом. Poznajemy nazwy zawodów
 Obejrzyj ilustracje przedstawiające różne zawody (ćw.1/96). Przepisz słowa z
tłumaczeniem do zeszytu:
медсестра – pielęgniarka
бухгалтер – księgowy
инженер – inżynier
учитель – nauczyciel
журналист – dziennikarz
программист – programista
врач – lekarz
 Posłuchaj tekstu czytanki z ćw.12/104
 Wykonaj ćw.13,14,15 (ustnie)
 Przeczytaj notatkę z żółtej ramki str. 107 i przetłumacz następujące zdania (ustnie):
1. Anton jest bratem Ady.
2. Wiktor ma kota.
3. Czy masz siostrę?
4. Moja babcia jest lekarzem.
5. Moja ciocia jest Polką a wujek Rosjaninem.
 PRACA DOMOWA: Wykonaj ćw. 13 pisemnie w zeszycie. Przepisz starannie do
zeszytu tekst z ćw. 18 str. 107.

29.04.2021 r.
Temat: Мы уже знакомы. Podsumowanie działu
 Uzupełnij dialog z ćw.16
 Wykonaj ćw.19,20 (ustnie)
 Spróbuj odgadnąć zagadkę z ćw.23
 Rozwiąż karty pracy
PLIK PDF

https://drive.google.com/file/d/12C4wqyMb8U5mm-D7IM4sxfRcGBPwKTDD/view?usp=sharing


 PRACA DOMOWA: Naucz się czytać tekst z ćw.12/104-105.

KLASA IV
13.04.2021 r.
Урок
Тема: Знакомство – poznajemy zwroty grzecznościowe

 Rozpoczynamy nowy dział. Zapoznaj się ze słowniczkiem obrazkowym z podręcznika
(str.96-97).
 Przeczytaj i powtórz kilkukrotnie poniższe słowa, a następnie przepisz je do zeszytu:
Россия, Москва, россиянка, россиянин,
Польша, Варшава, полька, поляк,
деревня (wieś),
город (miasto),
больница (szpital),
завод (fabryka),
университет (uniwersytet).
 Czytamy wyrazy z ćw. 2. Zwróć uwagę na wymowę -ть w bezokolicznikach.
 Zapoznaj się ze słowniczkiem do dialogu i żółtą ramką pod dialogiem dotyczącą
różnych zwrotów i konstrukcji (str.99). Zwróć uwagę na to jak mówimy do
rówieśników, a jak do osób starszych.
 Czytamy i tłumaczymy dialog z ćw. 3/98-99. Zwróć uwagę na to jakich zwrotów
używamy przy zapoznawaniu się ze sobą. Przepisz je do zeszytu.
Давайте познакомимся – Poznajmy się
Очень приятно с вами познакомиться – Bardzo mi miło Cię/Was poznać
Dodatkowo zapisz znaczenie następujących słów:
живу – mieszkam
тоже – także, również,
друзья – przyjaciele
 PRACA DOMOWA: Przetłumacz na język polski pierwszy dialog z ćw. 3.

15.04.2021 r.
Урок
Тема: Знакомимся - piszemy dialogi
 Przypomnij sobie informacje z żółtej ramki pod dialogiem z ćw.3

 Wykonaj ćw. 4,5,6 str. 100-101 (korzystaj ze zwrotów grzecznościowych z ramki, a
także tekstu dialogu z ćw.3. Zwróć uwagę czy to osoba dorosła, czy rówieśnik).
 Zapoznaj się z żółtą ramką str. 101. Przepisz formy grzecznościowe do zeszytu.
 Wykonaj ćw.7
 Przeczytaj informacje o fladze Rosji str. 102. Narysuj w zeszycie flagę Rosji i podpisz
ją Флаг России.
 PRACA DOMOWA: Naucz się czytać dialogi z ćw. 3/98-99.