Język rosyjski, klasa IV
22.06.2020 r.
Temat: Mój plan lekcji
Dział 13
 Przepisz słowniczek do zeszytu:
русский язык – język rosyjski
английский язык – język angielski
польский язык – język polski
математика – matematyka
природа – przyroda
физкультура – w-f
информатика – informatyka
музыка – matamatyka
религия – religia
история – historia
 Wykonaj ćw. 15, 16, 19, 20, 21.

23.06.2020 r.
Temat: Powtórzenie matariału z działów 10-13
 Wybierz 5 zadań z powtórzenia z podręcznika i wykonaj je pisemnie w zeszycie.

22.06.2020 r. Język angielski Klasa IV
Temat : Powtórzenie i utrwalenie wiadomości za I semestr nauki w klasie IV.

Język rosyjski, klasa IV
15.06.2020 r.
Dział 13
Temat: Poznajemy kolory. Ćwiczymy użycie przymiotników
 Zapoznaj się z kolorami w języku rosyjskim i przepisz słowniczek do zeszytu.
цвет – kolor / цвета – kolory
белый - biały
жёлтый - żółty
оранжевый - pomarańczowy
розовый - różowy
красный - czerwony
зелёный - zielony
синий - granatowy
голубой – niebieski, błękitny
коричневый - brązowy
чёрный - czarny
 Wykonaj ćw. 13
 Przeczytaj ramkę
 Wykonaj ćw. 14
 Przetłumacz na język rosyjski:
Czerwony ołówek -
Zielona tablica -
Biała kreda -
Niebieski zeszyt-
Brązowa ławka -

15.06.2020 r. Język angielski Klasa IV
Temat : Sport . Praca z podręcznikiem str.128.
1.Wykonaj ustnie ćw. 1,2,3,4 str. 128.
2.Czytaj , a potem tłumacz ćw. 5 str.128.

Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego kl. IV-VIII
Pracuj ze stroną internetową Pisupisu.pl. Wykonaj zadania dotyczące poniższych tematów:
Ćwiczenia językowe.
Zadania twórcze i odtwórcze
Czytanie ze zrozumieniem.