KLASA IV
30.03.2021 r.
Урок
Тема: Utrwalenie materiału z działu 11 – ćwiczenia
 Czytanka na ocenę.
 Przetłumacz zdania z ćw. 16/93
 Wykonaj ćw.18 (ustnie).
 Czytamy i powtarzamy wierszyk z ćw. 19/95
 Przepisz do zeszytu słowniczek:
сосчитать - policzyć
друг без друга нам нельзя – bez siebie (wzajemnie) nie możemy żyć
друзья – przyjaciele
друг – przyjaciel
 Przeczytaj informacje z żółtej ramki str.95
 Uzupełnij zdania:
Меня зовут __________.
Я __________ четвёртого класса.
Мне __________ лет.
Я живу в __________.
Моя семья __________.
У меня есть __________.
 PRACA DOMOWA: Wykonaj ćw. 17/94. Dla chętnych: Naucz się na pamięć
wierszyka z ćw. 19.