Klasa III ed.plastyczna 28.05 - Praca plastyczna,, Kosmiczne podróże " - technika dowolna.
               ed.muzyczna  29.05. - Treść, budowa i charakter piosenki,,  Ja mam  ciocie w samolocie" 

25.05.2020 r. Klasa III
Temat : I like surfing on my purple surfboard. Praca z podręcznikiem str. 63.
1.Proszę o wysłuchanie cd . 3.24 kilka razy powtórzyć .
2. Narysuj z ćw. 10 str. 65 jedną scenkę w zeszycie w ramce. Zrób zdjęcie i wyślij na messenger.

20.05 2020 r. Język angielski Klasa III
Temat : I love my mummy .Kocham moją Mamę.
1.I love my mummy ! Ja kocham moją Mamę.
2.Wykonaj laurkę dla mamy i wręcz 26 maja 2020 r.
https://www.youtube.com/watch?v=rZn8uvPwU4s

KL.III
Temat: Wyznanie grzechów oczyszczeniem serca. Szczera spowiedź spotkaniem z przebaczającym
Jezusem.
Przeczytaj tematy z podręcznika .Wykonaj zadania z tych tematów w zeszycie ćwiczeń.


Klasa III ed.plastyczna 21.05 - Wykonanie laurki dla mamy. 
                ed. muzyczna  22.05 - Nauka słów i melodii piosenki,, Naucz mnie mamo". (poszukać na YouTube i napisać I zwrotke).