22.06.2020 r. Język angielski Klasa III
Temat : Powtórzenie wiadomości za I i II semestr nauki w klasie III z j.angielskiego.

22.06.2020 r. Język angielski Klasa II
Temat : Powtórzenie wiadomości za I i II semestr nauki w klasie II z j. angielskiego.

Temat. Duch Święty – pierwszy dar uwielbionego Pana Jezusa.
Trójca Święta – „W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”.
Boże Ciało – z Panem Jezusem idziemy przez życie.
Wykonaj zadania w książce do tych tematów.

15.06.2020 r. Język angielski Klasa II
Temat : Powtórzenie działów 5,6,7,8 z podręcznika ,, New English Adventure ”-lekcja on -line.

KL.II
Temat. Jezus zmartwychwstały poucza nas swoim słowem. Jezus zmartwychwstały karmi swoim
Ciałem. Razem z Jezusem składamy Bogu ofiarę. Z Jezusem modlę się do naszego Ojca.
Wzajemna pomoc drogą do spotkania z Jezusem zmartwychwstałym
Wniebowstąpienie – z Jezusem idziemy do Ojca.
Wykonaj zadania w książce do tych tematów.