Kalendarz roku szkolnego oraz dodatkowych dni wolnych.


Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2022 r.
Podstawa prawna:
§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.).

 

2.Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2022 r.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm).

 

3.Ferie zimowe 16 - 29 stycznia 2023 r.

lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn.zm.).4.

 

4.Wiosenna przerwa świąteczna 6 kwietnia – 11 kwietnia 2023 r.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.).

 

5.Egzamin ósmoklasisty Termin ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
Podstawa prawna:
art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1915, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1361).

 

6.Ferie letnie 24 czerwca - 31 sierpnia 2023 r.


Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.).

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

Zgodnie z rozporządzeniem (cytowanym powyżej) dyrektor szkoły lub placówki, może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w wymiarze dla:

 • do 8 dni — dla szkół podstawowych, zasadniczych szkół zawodowych, szkół policealnych oraz placówek kształcenia praktycznego i placówek kształcenia ustawicznego

Dodatkowe dni wolne od zajęć mogą być ustalone:

 • w dni, w których w szkole lub placówce odbywa się odpowiednio:
  • sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej,
 • w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy, określone w przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub związków wyznaniowych;
 • w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub placówki lub potrzebami społeczności lokalnej.

Kalendarz dni wolnych od szkoły 2022:

 • 1 listopada 2022 - Uroczystość Wszystkich Świętych - wtorek, 
 • 11 listopada 2022 - Dzień Niepodległości - piątek, 
 • 6 stycznia 2023 - Święto Trzech Króli - piątek,
 • od 1 do 3 maja 2023 - długi weekend majowy
 • 8 czerwca 2023 - Boże Ciało

 

W związku z tym dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Dubicy są:

-14 października 2022

-31 października 2022

-2 listopada 2022

-2 maja 2023 r

- 3 dni egzamin ósmoklasisty

-9 czerwca 2023 r

Terminarz i daty mogą ulec zmianie.

Ramowy plan pracy szkoły

w roku szkolnym 2022/2023

 

Termin

Zadanie

Odpowiedzialny

 

WRZESIEŃ

 

1.09.2022r.

Rozpoczęcie roku szkolnego

Dyrektor szkoły, Teresa Podębska

5.09.2022r.

Narodowe czytanie „Ballady i romanse”

E. Ignatiuk

20.09.2022r.

Wybory do SU

E. Ignatiuk

21.09.2022r.

Dzień Przedszkolaka

B. Dragan

24.09.2022r.

Sprzątanie świata

Wychowawcy

29.09.2022r.

Europejski Dzień Języków

 1. Niepogodzińska. J. Milaniuk

27.09.2022r.

Dzień Głośnego Czytania

A.Musiałowska, A. Daszczuk

30.09.2022r.

Dzień Chłopaka

Wychowawcy klas, opiekunowie SU

 

PAŹDZIERNIK

 

01.10.2022r.

Dzień Tabliczki Mnożenia

D. Szubarczyk

04.10.2022r.

Dzień Uśmiechu

A.Musiałowska, B.Dragan

13.10.2022r.

 

Dzień Edukacji Narodowej

 

 

I.Gabrylewicz, A. Niepogodzińska, E. Ignatiuk

 

 

18.10.2022r.

Dzień Papieski

D. Kotiuk

28.10.2022r.

Pasowanie na ucznia i na czytelnika

T.Podębska, A. Musiałowska

 

LISTOPAD

 

08.11.2022r.

Dzień zdrowego śniadania

„Śniadanie daje moc”

Oddziały przedszkolne, wychowawcy                klas 1-3

10.11.2022r.

Narodowe Święto Niepodległości

J.Milaniuk

19.11.2022r.

Dzień Kredki

A. Daszczuk, B. Dragan

25.11.2022r.

Dzień Pluszowego Misia

Oddziały przedszkolne

30.11.2022r.

Andrzejki szkolne

Opiekunowie SU lub wychowawcy klas

30.11.2022r.

Andrzejki przedszkolne

Wychowawcy oddziałów przedszkolnych

 

GRUDZIEŃ

 

06.12.2022r.

Mikołajki szkolne

Opiekun SU

22.12.2022r.

Warsztaty świąteczne

K. Parulska

22.12.2022r.

Wigilie klasowe

Wychowawcy klas

 

STYCZEŃ

 

09.01.2023r.

Klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej

Od 25 stycznia 2023 r. – II semestr

21.01.2023r.

Dzień Babci i Dzień Dziadka

Wychowawcy klas I-VIII

Wychowawcy oddziałów przedszkolnych

31.01.2023r.

Choinka szkolna

P. Ptasznik

 

LUTY

 

10.02.2023r.

Dzień Kota

Oddziały przedszkolne

 

MARZEC

 

08.03.2023r.

Dzień Kobiet

P.Ptasznik

21.03.2023r.

Pierwszy Dzień Wiosny

Dzień Samorządności

Opiekun SU

29.04.2023r.

Dzień Teatru

E. Ignatiuk, A. Chilimoniuk

 

KWIECIEŃ

 

22.04.2023r.

Dzień Ziemi

E.Wojtysiak, T. Podębska

 

MAJ

 

4.05.2023r.

Święto Konstytucji 3 Maja

J. Milaniuk

 

CZERWIEC

 

1.06.2023r.

Dzień Dziecka/ Dzień Sportu/Dzień Rodziny

Wychowawcy

09.06.2023r.

Dzień Przyjaciela

Opiekunowie SU

20.06.2023r.

Dzień Pszczoły

B.Dragan, I. Gabrylewicz

15.06.2023 r.

Klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej

 

23.06.2023r.

Zakończenie roku szkolnego 2022/2023

J. Milaniuk

1.09.2023r.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

A.    Niepogodzińska

30.08.2023r.

Plenarne posiedzenie rady pedagogicznej