Język rosyjski, klasa VI
22, 23.06.2020 r.
Temat: Powtórzenie materiału z działów 5-7
 W ramach podsumowania materiału wykonaj ćwiczenia z powtórzenia w podręcznika.

22.06.2020 r. Język angielski Klasa VI
Temat : Powtórzenie wiadomości za I semestr nauki w klasie VI.

Klasa VI tematy z języka polskiego do realizacji w dniach 15 i 19.06.2020 r.
oraz 22-25.06.2020r

15.06.2020
Temat: Zdania współrzędnie i podrzędnie złożone- podsumowanie wiadomości
z rozdziału 6.
1. Zapoznaj się z informacjami str.283-285
2. Przepisz do zeszytu nowe wiadomości.
3. Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń str.56-62
19.06.2020
Temat: Sprawdzian wiadomości.
22.06.2020r.
Temat: Jak napisać list oficjalny? Jak poprawnie używać średnika?
1. Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi listu oficjalnego str.299 (
Podręcznik)
2. W zeszycie ćwiczeń wykonaj zadania 1-4 str.142-144
3. Przeczytaj informacje ze str.319.
4. W zeszycie ćwiczeń wykonaj zadania str.111-112.
23.06.2020r.
Temat: Jak się odnaleźć w ortograficznej dżungli?
1. Przeczytaj informacje ze str.312-317.
2. W zeszycie ćwiczeń wykonaj zadania 1-15 str.97-101
24.06.2020r.
Temat: Jak wymawiamy, jak słyszymy, jak piszemy?
1. Przeczytaj informacje str.305-311
2. Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń str.66-70
25.06.2020r
Temat: Na pożegnanie: Plastikowe problemy świata.
1. Zapoznaj się z fragmentem artykułu ze strony www.ekologia.pl „ Tony
śmieci zalegają w oceanach”
2. Zredaguj list oficjalny o problemach związanych z foliowymi torbami.

15.06.2020 Temat: Odżywianie

Praca domowa – Trening w zeszycie ćwiczeń

19.06.2020  Temat: Powtórzenie wiadomości z klasy VI

 

22.06.2020 Temat: Powtórzenie wiadomości z klasy VI

 

23.06.2020 Temat: Powtórzenie wiadomości z klasy VI

 

24.06.2020 Temat: Powtórzenie wiadomości z klasy VI

 

25.06.2020 Temat: Powtórzenie wiadomości z klasy VI

15.06.2020 r. Język angielski Klasa VI
Temat : Powtórzenie po VIII dziale . Praca z podręcznikiem. Lekcja on – line.
1. Wykonaj ćw.1,2,3 str.118 z podręcznika ustnie.
2. Naucz się czytać i tłumaczyć ćw. 6 str. 118 z podręcznika.