Karty pracy, proszę ściągnąć z tej strony

https://drive.google.com/file/d/1mO3gC8jP1vyhpB_W1i2GX3FXk48RWBLt/view?usp=sharing

KLASA VI
07.05.2021 r.
Zadania dotyczą działu 7
Temat: Общаемся с культурой - тематический словарь
 Rozpoczynamy nowy dział dotyczący kultury. Twoim zadaniem jest stworzenie
słowniczka tematycznego, słowa podziel na 4 kategorie: muzyka, literatura, kino,
teatr/balet. Wypisz słowa z pierwszych dwóch stron rozpoczynających dział i
przetłumacz je na język polski.
 Ćw. 2 - Słuchaj i powtarzaj, zwróć uwagę na twardą wymowę ж, ш
 Przeczytaj dialogi z ćw. 3. Zwróć uwagę na słowniczek przy tekście. Dopasuj tytuły
do dialogów.
 Naucz się czytać dwóch wybranych przez siebie dialogów. Nagranie głosowe prześlij
na Messengera.

https://drive.google.com/file/d/17HyU8yXwXdmo8aB2zxfBQGTnWQK784_h/view?usp=sharing

KLASA VI
27.04.2021 r.
Temat: Идём в кафе. Rzeczowniki nieodmienne
Wszystkie podane zadania dotyczą działu 6
 Przeczytaj informacje z żółtej ramki nad ćw.16 o rzeczownikach nieodmiennych.
Wpisz je do zeszytu.
 Wykonaj ćw.16 (wyrażenia w nawiasach wstaw w odpowiedniej formie, pomoże ci w
tym ramka z działu 3 pod ćw. 13.
 Przetłumacz słowa w nawiasach na język rosyjski:
1. В (moskiewskim metrze) ______________________________ работает много
людей.
2. Я - большая любительница (polskiego kina) ______________________________.
3. Не могу поверить, что мне удалось сделать (dobre zdjęcie kangurowi)
______________________________.
4. На завтрак Тамара пьёт чашку (czarnej kawy) ______________________________.
5. Мы нашли свободные места в (trzecim przedziale) __________________________.
 Przeczytaj ogłoszenia z ćw. 17 i wybierz jedną z restauracji. Napisz w 5 zdaniach
dlaczego akurat ten lokal wybrałaś/eś. Zacznij tak: Я выбрала / выбрал первое /
второе / третье объявление потому, что … (Pracę prześlij do sprawdzenia)

30.04.2021 r.
Temat: Я люблю повторять. Podsumowanie działu 6
 Pobierz i rozwiąż karty pracy.
 Tłumaczenie poleceń do zadań.
Ćw.6 - wstaw brakujące litery.
Ćw.7 - dopasuj odpowiedzi do pytań.
Ćw.8 - wstaw czasowniki пить i есть w odpowiedniej formie.
Ćw.11 - uzupełnij dialog słowami z ramki.
PLIK PDF

https://drive.google.com/file/d/1-DPCyOo6wocXCHO25WdvyIMGGHssBkFC/view?usp=sharing


 Przeczytaj wiersz z ćw. 19. Wstaw podane słowa w odpowiednie miejsca. Zwróć
uwagę na to, że wiersz musi się rymować
 Dla chętnych - naucz się wiersza z ćw. 18 na pamięć. Do piątku połącz się przez
Messengera i zaprezentuj wiersz.

https://drive.google.com/file/d/11aoPWt-kS-okyNROhY2tFpKIJYt8zVqp/view?usp=sharing