Plan pracy zdalnej od 25 -29 maja 2020r

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dubicy.

Data

Klasa

Przedmiot

Temat

Metody i śr. dydakt.

26.05

VI

Plastyka

Stylowy abażur –ciąg dalszy  projektu

Praca własna

29.05

VI

Technika

ABC współczesnej techniki – powtórzenie wiadomości.

Podręcznik, zeszyt - notatka

25.05. 2020 r. Klasa VI
Temat : Questions and question words . Pytania w różnych czasach praca z podręcznikem str.113.
Lekcja on – line.

KL.VI
Temat: Cztery pory roku z maestro Vivaldim.
Przeczytaj treści z podręcznika str.148-151.
Naucz się piosenki ,,Cztery pory roku pana Vivaldiego”, wykorzystaj podkład muzyczny z internetu.

KL.VI
Temat: 61. Jak okazać im miłość? – Dzień Matki i Dzień Ojca.
Przeczytaj temat z podręcznika. Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.

Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego kl. IV-VIII
Pracuj ze stroną internetową Pisupisu.pl. Wykonaj zadania dotyczące poniższych tematów:
Ortografia.
Związki frazeologiczne.
Słowne zabawy.