Nasza szkoła przystąpiła do akcji bezpłatnej dystrybucji jabłek, przeprowadzanej w ramach projektu „Tymczasowe nadzwyczajne wsparcie producentów owoców i warzyw” dzięki temu otrzymujemy dostawy jabłek od lokalnego producenta. Owocami mogą się częstować nie tylko dzieci i przedszkolaki, akcja skierowana jest również do rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły. Projekt działa dzięki wparciu Unii Europejskiej oraz Agencji Rynku Rolnego, które pomagają zarówno producentom owoców jak i nam w kształtowaniu świadomości zdrowego odżywiania.

Od roku szkolnego 2009/2010 Komisja Europejska uruchomiła nowy program Wspólnej Polityki Rolnej "Owoce w szkole". Do programu tego przystąpiła również Polska. Program finansowany jest ze środków pochodzących z budżetu UE (75%) oraz środków pochodzących z budżetu krajowego.
Program "Owoce w szkole" skierowany jest do uczniów i wychowanków klas I-III szkół podstawowych. Głównym celem programu jest długoterminowa zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania edukacyjne realizowane w szkołach podstawowych. Konsekwencją podniesienia świadomości uczniów w zakresie zdrowego żywienia będzie ograniczenie występowania wśród dzieci nadwagi i innych chorób cywilizacyjnych, spowodowanych zbyt małym spożyciem owoców i warzyw.
Nasza szkoła przystąpiła do programu w roku szkolnym 2013/2014. Każde dziecko uczestniczące w programie otrzymuje jednorazowo porcję składającą się z jednego produktu owocowego i jednego produktu warzywnego.
Dzieciom uczestniczącym w programie udostępnia się:

  • świeże owoce (jabłka, gruszki, truskawki),
  • świeże warzywa (marchew, papryka słodka, rzodkiewki),
  • soki owocowe, warzywne oraz owocowo - warzywne.

Owoce i warzywa dostarczane naszym podopiecznym w ramach programu spełniają wymagania jakościowe i zdrowotne określone w przepisach Unii Europejskiej i przepisach krajowych.
Dostarczane owoce i warzywa są gotowe do bezpośredniego spożycia - czyste, wystarczająco rozwinięte i odpowiednio dojrzałe, zdrowe. W ramach realizacji programu "Owoce w szkole" przewidziane zostały również działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym, wzbogacające wiedzę naszych podopiecznych na temat zdrowych nawyków żywieniowych.