KLASA IV
23.03.2021 r.
Урок
Тема: У меня большая семья. Praca z podręcznikiem
У меня большая семья – Mam dużą rodzinę
 Zwróć uwagę na żółtą ramkę str. 89. Przepisz określenia rodziny do zeszytu i weź w
ramkę. Семья (rodzina): маленькая (mała), большая (duża), небольшая
(nieduża)
 Wykonaj ćw. 10 i 11 (ustnie)
 Na podstawie ćw. 12 powiedz kilka zdań o swojej rodzinie (1. Określ czy jest duża
czy mała? 2. Kto wchodzi w skład rodziny? 3.Jak mają na imię poszczególni jej
członkowie?)
 Wykonaj ćw. 15 (uzupełnij zdania wpisując kto jest kim dla danego psa)
 PRACA DOMOWA: Na podstawie zdań z ćw. 11 i 12 napisz kilka zdań o sobie i
swojej rodzinie. Im więcej informacji przekażesz tym lepiej. Pisz uważnie i starannie.
Pracę prześlij do oceny.

25.03.2021 r.
Урок
Тема: Семья Павла – praca z tekstem. Czym jest Kącik dziadka Durowa?
 Czytamy i tłumaczymy tekst z ćw. 13/91.
 Odszukaj w tekście odpowiedzi na pytania z ćw. 14.
 Przeczytaj informacje z niebieskiej ramki str. 93. Czym jest Уголок дедушки
Дурова?
 Obejrzyj link: https://www.youtube.com/watch?v=-qtdKa3GPWM
 Wysłuchaj tekstu i postaraj się go przetłumaczyć na język rosyjski (ustnie).
Меня зовут Моника. Я из Варшавы. У меня есть подруга. Её зовут Юля. Она
живёт в Москве. Ей десять лет. Её семья небольшая. В ней четыре человека:
мама, папа, Юля и её брат Игорь. Мама Юли – врач, а папа – учитель. Брату
Игорю семь лет. У Юли есть собака. Это маленький щенок. Ему четыре месяца.
Его зовут Макс. Семья Юли очень любит Макса.
 PRACA DOMOWA: Naucz się czytać - Семья Павла. Wykonaj ćw. 14 pisemnie w
zeszycie.