KLASA IV
18.03.2021 r.
Урок
Тема: Związek liczebników z wyrazem год (года, лет)
 Przypomnij sobie jak liczymy po rosyjsku – ćw. 7/88. Zwróć uwagę jak piszemy
liczebniki (cyfry). Przepisz je do zeszytu. Kolorem zaznacz znaki miękkie.
Dopisz: 11 – одиннадцать, 12 - двенадцать
 Przeczytaj dolną część ramki str. 87 – jak łączymy liczebniki z wyrazami год, года,
лет. Przepisz te informacje do zeszytu w formie notatki.
 Na podstawie informacji z ramki wykonaj ćw. 8/88 (cyfry wpisz słownie).
Przykład: Марте четыре года.
 Wykonaj ćw. 9. Przykład: Кате (10) десять лет.
A jak powiemy – Ja mam 10 lat. - Мне десять лет.
 Wykonaj poniższe ćwiczenie. Napisz, kto ile ma lat. Ćwiczenie wykonaj w zeszycie.
Prześlij do sprawdzenia.
1. Ане (8) восемь лет.
2. Сергею (4)
3. Вике (1)
4. Саше (10)
5. Павлу (3)
6. Мальчику (9)
7. Моей сестре Кате (2)
8. Собаке Иры (6)
9. Борису (5)
10. Брату Светы (7)