KLASA IV
13.04.2021 r.
Урок
Тема: Знакомство – poznajemy zwroty grzecznościowe

 Rozpoczynamy nowy dział. Zapoznaj się ze słowniczkiem obrazkowym z podręcznika
(str.96-97).
 Przeczytaj i powtórz kilkukrotnie poniższe słowa, a następnie przepisz je do zeszytu:
Россия, Москва, россиянка, россиянин,
Польша, Варшава, полька, поляк,
деревня (wieś),
город (miasto),
больница (szpital),
завод (fabryka),
университет (uniwersytet).
 Czytamy wyrazy z ćw. 2. Zwróć uwagę na wymowę -ть w bezokolicznikach.
 Zapoznaj się ze słowniczkiem do dialogu i żółtą ramką pod dialogiem dotyczącą
różnych zwrotów i konstrukcji (str.99). Zwróć uwagę na to jak mówimy do
rówieśników, a jak do osób starszych.
 Czytamy i tłumaczymy dialog z ćw. 3/98-99. Zwróć uwagę na to jakich zwrotów
używamy przy zapoznawaniu się ze sobą. Przepisz je do zeszytu.
Давайте познакомимся – Poznajmy się
Очень приятно с вами познакомиться – Bardzo mi miło Cię/Was poznać
Dodatkowo zapisz znaczenie następujących słów:
живу – mieszkam
тоже – także, również,
друзья – przyjaciele
 PRACA DOMOWA: Przetłumacz na język polski pierwszy dialog z ćw. 3.

15.04.2021 r.
Урок
Тема: Знакомимся - piszemy dialogi
 Przypomnij sobie informacje z żółtej ramki pod dialogiem z ćw.3

 Wykonaj ćw. 4,5,6 str. 100-101 (korzystaj ze zwrotów grzecznościowych z ramki, a
także tekstu dialogu z ćw.3. Zwróć uwagę czy to osoba dorosła, czy rówieśnik).
 Zapoznaj się z żółtą ramką str. 101. Przepisz formy grzecznościowe do zeszytu.
 Wykonaj ćw.7
 Przeczytaj informacje o fladze Rosji str. 102. Narysuj w zeszycie flagę Rosji i podpisz
ją Флаг России.
 PRACA DOMOWA: Naucz się czytać dialogi z ćw. 3/98-99.