KLASA IV
06.05.2021 r.
Урок
Тема: Песенка „Улыбка”
 Czytanka na ocenę.
 Zapoznaj się ze słowniczkiem do tekstu piosenki str.109.
 Przetłumacz w zeszycie następujące zwroty: uśmiech, tęcza, konik polny, przyjaźń,
ślimak, deszczyk.
 Piosenka ta pochodzi z bajki - Крошка Енот (Mały szop) – radziecki
krótkometrażowy film animowany z 1974 roku w reżyserii Olga Czurkina na
podstawie bajki Lilian Moore.
 Wysłuchaj tekstu piosenki.
 Wysłuchaj piosenki LINK: https://www.youtube.com/watch?v=m0CXrqOq4sI
 Uzupełnij luki w tekście piosenki:
От улыбки хмурый _______ светлей,
От улыбки в небе _________ проснется,
Поделись улыбкою своей,
И она к тебе не раз еще вернется!
И тогда наверняка вдруг запляшут _________,
И _________ запиликает на скрипке!
С голубого ручейка начинается ________,
Ну а дружба начинается с улыбки,
С голубого ручейка начинается река,
Ну а _________ начинается с улыбки!
От улыбки солнечной одной
Перестанет плакать самый грустный __________,
Сонный ______ простится с тишиной
И захлопает в зеленые ладоши!
От ________ станет всем теплей
И _______ и даже маленькой _________!
Так пускай повсюду на земле
Будто __________ включаются улыбки!
 Powtarzamy tekst piosenki, pojedynczo i chórem.
 PRACA DOMOWA: Przepisz pierwszą zwrotkę i refren do zeszytu. Wykonaj
ilustrację, która odzwierciedla nastrój piosenki.
 Obejrzyj bajkę: https://www.youtube.com/watch?v=djGa71cPvD4