Zawieszenie zajęć w Oddziałach Przedszkolnych!!!

Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r. zajęcia stacjonarne w naszym Przedszkolu i „0” zostają zawieszone.
Nauczyciele są obowiązani do prowadzenia zdalnego nauczania zgodnie z zasadami BHP.