Drodzy Państwo,

w związku z ogłoszeniem powrotu działalności stacjonarnej przedszkoli od dnia
19.04.2021r., wydane zostały wytyczne dla szkół i rodziców, mające na celu zapewnienie
bezpieczeństwa uczniom, nauczycielom i ich rodzinom. Jednocześnie przypominamy o
obostrzeniach i zasadach, które obowiązują w naszej placówce. W związku z tym,
prosimy o zapoznanie się z wytycznymi , do których link podany niżej.

Podstawa prawna;

http://www.kuratorium.katowice.pl/wp-content/uploads/2021/04/rozporzadzenie-ministra-edukacji-i-nauki-z-dnia-15-kwietnia-2021-r.-zmieniajace...pdf