Przypominamy, iż na podstawie art. 68 ust. 1 ustawy z 14
grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59)
oraz § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11
sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U.
z 2017 r., poz. 1603)

Dzień 4 maja br. jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-
wychowawczych w naszej placówce.