Powrót do nauki stacjonarnej klas I-III !!!
Podstawa prawna;
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Rozporzadzenie_z_art_30b_(COVID-19).x
W naszej placówce zgodnie z komunikatem w sprawie organizacji roku szkolnego,
od 5 maja br. do nauki stacjonarnej wracają uczniowie klas II-III. W kolejnych tygodniach
stopniowo starsi uczniowie. Od 31 maja br. szkoły i placówki oświatowe będą
funkcjonowały w trybie stacjonarnym.
Prosimy śledzić komunikaty zamieszczane na stronie.