,, Pierwszą ofiarą wojny jest prawda”
W tym roku obchodzimy 82.rocznicę zbrodni w Katyniu, która została popełniona wyłącznie z
pobudek politycznych na polskich jeńcach wojennych przetrzymywanych w sowieckich obozach
jenieckich. Prawie 15 tys. polskich oficerów i żołnierzy, którzy po przegranej kampanii wrześniowej
znaleźli się w sowieckiej niewoli umieszczono w trzech obozach: Kozielsku, Starobielsku i
Ostaszkowie. Wiosną zostali wywiezieni z tych obozów i do kwietnia 1943 r. wszelki ślad po nich
zaginął. Wówczas to stacjonujący w pobliżu miejscowości Gniezdowo w lasku katyńskim oddział
Wehrmarchtu odkrył przypadkowo masowy grób pomordowanych jeńców polskich, dokładnie 4 143
oficerów i żołnierzy z obozu w Kozielsku. Do dziś nie wiadomo gdzie znajdują się groby byłych jeńców
Starobielska i Ostaszkowa. Istnieją poszlaki wskazujące, że Ci ostatni, w liczbie ponad 6 tys. zostali w
kwietniu 1940 r. przetransportowani do Archangielska i tam załadowani na barki, które następnie
zatopiono na Morzu Białym. Do końca lat osiemdziesiątych winę przypisywano Niemcom.