Proszę pobrać i uzupełnić

https://docs.google.com/document/d/1W7c68HPoB1d-PZZ_p6GvUVJxWAD7Fdcy/edit?usp=share_link&ouid=114931664078726316398&rtpof=true&sd=true