Ogłoszenie

Zdalne nauczanie zostaje przedłużone do 26 czerwca.

Nadal obowiązuje nas reżim sanitarny, ponieważ nie zmieniły się wytyczne dla szkół i przedszkoli.

Prosimy stosować się do procedur.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 3 czerwca 2020 roku zmieniające
rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w

związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19.
Organizacja uroczystości zakończenia roku szkolnego zostanie podana 22 czerwca.

Przypominam, że w szkole są konsultacje dla klas 4-8.

Grafik podany jest na każdy tydzień Konsultacje dla uczniów klas IV-VIII- proszę śledzić stronę szkoły.
Na stronie szkoły zamieścimy również procedury dla ósmoklasistów piszących egzamin w dniach 16-18 czerwca.

Informacja
Szanowni Państwo,

Przypominamy, że kolejnymi dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

w bieżącym roku szkolnym są :
12 czerwca ( piątek po Bożym Ciele)
16, 17, 18 czerwca - egzamin ósmoklasisty

W tych dniach w klasach I-VIII nauczyciele nie prowadzą zajęć zdalnie.