UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021. 

SPOTKANIA Z WYCHOWAWCAMI KLAS ODBĘDĄ SIĘ O 930 W KLASACH, PO MSZY ŚW. O GODZINIE 8.00. 

W SPOTKANIACH MOGĄ UCZESTNICZYĆ WYŁĄCZNIE UCZNIOWIE. 

PRZY PRZEJŚCIU PRZEZ KORYTARZ SZKOLNY DO KLASY UCZNIÓW OBOWIĄZUJE RÓWNIEŻ MASECZKA LUB PRZYŁBICA, A UCZNIÓW KLAS IV-VIII RÓWNIEŻ DEZYNFEKCJA RĄK PRZY WEJŚCIU DO SZKOŁY. 

WYCHOWAWCY KLAS: 

KLASA „0”– P. TERESA PODĘBSKA

KLASA II -III P. BOŻENA DRAGAN

KLASA IV-V P. KRYSTYNA PARULSKA

KLASA VI – P. JOANNA MILANIUK

KLASA VII-VIII – P. BARBARA PAWLUKIEWICZ-NIEDBALSKA

Uczniowie klas 0-VI kierują się wejściem głównym, , a klasy VII-VIII wejściem przy magazynku sportowym do Sali kominkowej.