KLASA IV
01.12.2020 r.
Temat: Sprawdzian wiadomości (dział 5-7)
Pobierz, wypełnij test i prześlij do oceny (do 02.12.2020 r. do godziny 19.00)
PLIK PDF i NAGRANIE

https://drive.google.com/file/d/1KZzV6hYUgoFbckwU5AM0arDuyMIKJCvd/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1m_vznkJpoJyZOAznn7Y9G95cOs5B2ZHd/view?usp=sharing

03.12.2020 r.
Temat: Wprowadzenie nowych liter: З, Щ, ь. Funkcje znaku miękkiego
 Rozpoczynamy dział 8 i poznajemy nowe litery. Zwróć uwagę jak je piszemy i jakie
są ich polskie odpowiedniki. Zapisz w zeszycie po 3 linijki każdej litery. Znak miękki
„ь” nie ma polskiego odpowiednika. Pełni on funkcję zmiękczającą.
 Poznajemy nowe słowa (powtarzamy, czytamy).
 Zapoznaj się z ramką:
Spółgłoska miękka – Щ
Znak miękki – ь
 Wykonujemy ćwiczenia z podręcznika
 PRACA DOMOWA: Naucz się nowych słówek i pamiętaj o napisaniu literek!