L.p

 

Nazwa zajęć

Klasy (wybrani uczniowie)

1

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

„0”

2

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

II - III

3

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze - matematyczne

I - III

4

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze - przyrodnicze

I - III

5

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze - matematyczne

IV - VII

6

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

I - III

7

Zajęcia rewalidacyjne

0 - III

8

Zajęcia rewalidacyjne

VI

9

Zajęcia logopedyczne

I - III

10

Wczesne wspomaganie

„0”

11

Zajęcia rozwijające - matematyczne

IV - VII

12

Zajęcia rozwijające - przyrodnicze

IV - VII

13

Zajęcia rozwijające – język hiszpański

IV - VI

 

KOŁA ZAINTERESOWAŃ

 

L.p

Nazwa zajęć

Klasy

1

Kółko plastyczne

I – III

2

Kółko teatralne

IV – VIII

3

Kółko graficzne

IV – VIII