KLASA IV
01.12.2020 r.
Temat: Sprawdzian wiadomości (dział 5-7)
Pobierz, wypełnij test i prześlij do oceny (do 02.12.2020 r. do godziny 19.00)
PLIK PDF i NAGRANIE

https://drive.google.com/file/d/1KZzV6hYUgoFbckwU5AM0arDuyMIKJCvd/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1m_vznkJpoJyZOAznn7Y9G95cOs5B2ZHd/view?usp=sharing

03.12.2020 r.
Temat: Wprowadzenie nowych liter: З, Щ, ь. Funkcje znaku miękkiego
 Rozpoczynamy dział 8 i poznajemy nowe litery. Zwróć uwagę jak je piszemy i jakie
są ich polskie odpowiedniki. Zapisz w zeszycie po 3 linijki każdej litery. Znak miękki
„ь” nie ma polskiego odpowiednika. Pełni on funkcję zmiękczającą.
 Poznajemy nowe słowa (powtarzamy, czytamy).
 Zapoznaj się z ramką:
Spółgłoska miękka – Щ
Znak miękki – ь
 Wykonujemy ćwiczenia z podręcznika
 PRACA DOMOWA: Naucz się nowych słówek i pamiętaj o napisaniu literek!

KLASA IV
24.11.2020 r.
26.11.2020 r.
Temat: Powtórzenie materiału z działów 5-7.
Przez dwie lekcje wykonujemy ćwiczenia z podręcznika, przygotowując się do testu.

KLASA IV
03.11.2020 r.
Temat: Poznajemy nowe litery: В, Л, Г, Й
 Rozpoczynamy dział 5 i poznajemy nowe litery. Zwróć uwagę jak je piszemy i jakie
są ich polskie odpowiedniki. Zapisz w zeszycie po 3 linijki każdej litery w następujący
sposób: 1 linijka – wielka litera, 2 linijka – mała litera, 3 – naprzemiennie wielka i
mała litera.
 Przepisz do zeszytu połączenia liter z ćw. 3
 Poznajemy nowe słowa (powtarzamy, czytamy)
 Wymowa literki „Л”
 Przepisz do zeszytu wyrazy z ćw. 5
 Praca domowa: Przeczytaj z podręcznika ciekawostkę o samowarze. Wykonaj
ilustrację i zrób notatkę w zeszycie.

05.11.2020 r.
Temat: Алла на лодке – ćwiczymy wymowę „Л”
 Wykonujemy ćwiczenia z podręcznika (dział 5)
 Ćwiczymy wymowę „Л”.

KLASA IV
17.11.2020 r.
Temat: Poznajemy nowe litery: С, Ш, Ж, Ч, ы
 Rozpoczynamy dział 7 i poznajemy nowe litery. Zwróć uwagę jak je piszemy i jakie
są ich polskie odpowiedniki. Zapisz w zeszycie po 3 linijki każdej litery w następujący
sposób: 1 linijka – wielka litera, 2 linijka – mała litera, 3 – naprzemiennie wielka i
mała litera. Literka ”ы” jest tylko mała.
 Przepisz do zeszytu połączenia liter z ćw. 3.
 Poznajemy nowe słowa (powtarzamy, czytamy) .
 Zapisz w zeszycie i podkreśl:
Ш i Ж to spółgłoski twarde.
Ч to spółgłoska miękka.
 Ćwiczenia w wymowie spółgłosek twardych i miękkich (ćw. 5).
 Ćw. 6 – ułóż zdania z rozsypanki wyrazowej.
 Czytamy wyrazy z ćw. 7.
 Uzupełnij tekst z ćw. 8, słowa wpisz do zeszytu.
 PRACA DOMOWA: Naucz się czytać tekstu z ćw. 8 i pamiętaj o napisaniu nowych
literek!

19.11.2020 r.
Temat: Кто это? Что это? – zadajemy pytania
 Przepisz de zeszytu:
W odniesieniu do osób i zwierząt zadajemy pytanie Кто?, a w odniesieniu do
rzeczy i innych obiektów - Что?
Что – wymawiamy [szto]
 Ćw. 9 – zapisujemy pytania i odpowiedzi do obrazków.
 Czytamy i tłumaczymy tekst z ćw. 10
 Ćw. 11
 Na następnych zajęciach rozpoczynamy powtórzenie wiadomości.
 PRACA DOMOWA: Czytanie i tłumaczenie tekstu z ćw. 10

http://5e7a30e840419.site123.me/