KLASA IV
08.04.2021 r.
Урок
Тема: Test rozdziałowy (dział 11)

W ramach podsumowania działu 11 wykonaj ćwiczenia z testu rozdziałowego. Odpowiedzi
prześlij do poniedziałku 12 kwietnia.
PLIK PDF

https://drive.google.com/file/d/1kAA9rdTlEbMLO5VavkbxXpC53mMgOBB7/view?usp=sharing

KLASA IV
30.03.2021 r.
Урок
Тема: Utrwalenie materiału z działu 11 – ćwiczenia
 Czytanka na ocenę.
 Przetłumacz zdania z ćw. 16/93
 Wykonaj ćw.18 (ustnie).
 Czytamy i powtarzamy wierszyk z ćw. 19/95
 Przepisz do zeszytu słowniczek:
сосчитать - policzyć
друг без друга нам нельзя – bez siebie (wzajemnie) nie możemy żyć
друзья – przyjaciele
друг – przyjaciel
 Przeczytaj informacje z żółtej ramki str.95
 Uzupełnij zdania:
Меня зовут __________.
Я __________ четвёртого класса.
Мне __________ лет.
Я живу в __________.
Моя семья __________.
У меня есть __________.
 PRACA DOMOWA: Wykonaj ćw. 17/94. Dla chętnych: Naucz się na pamięć
wierszyka z ćw. 19.

KLASA IV
18.03.2021 r.
Урок
Тема: Związek liczebników z wyrazem год (года, лет)
 Przypomnij sobie jak liczymy po rosyjsku – ćw. 7/88. Zwróć uwagę jak piszemy
liczebniki (cyfry). Przepisz je do zeszytu. Kolorem zaznacz znaki miękkie.
Dopisz: 11 – одиннадцать, 12 - двенадцать
 Przeczytaj dolną część ramki str. 87 – jak łączymy liczebniki z wyrazami год, года,
лет. Przepisz te informacje do zeszytu w formie notatki.
 Na podstawie informacji z ramki wykonaj ćw. 8/88 (cyfry wpisz słownie).
Przykład: Марте четыре года.
 Wykonaj ćw. 9. Przykład: Кате (10) десять лет.
A jak powiemy – Ja mam 10 lat. - Мне десять лет.
 Wykonaj poniższe ćwiczenie. Napisz, kto ile ma lat. Ćwiczenie wykonaj w zeszycie.
Prześlij do sprawdzenia.
1. Ане (8) восемь лет.
2. Сергею (4)
3. Вике (1)
4. Саше (10)
5. Павлу (3)
6. Мальчику (9)
7. Моей сестре Кате (2)
8. Собаке Иры (6)
9. Борису (5)
10. Брату Светы (7)

KLASA IV
23.03.2021 r.
Урок
Тема: У меня большая семья. Praca z podręcznikiem
У меня большая семья – Mam dużą rodzinę
 Zwróć uwagę na żółtą ramkę str. 89. Przepisz określenia rodziny do zeszytu i weź w
ramkę. Семья (rodzina): маленькая (mała), большая (duża), небольшая
(nieduża)
 Wykonaj ćw. 10 i 11 (ustnie)
 Na podstawie ćw. 12 powiedz kilka zdań o swojej rodzinie (1. Określ czy jest duża
czy mała? 2. Kto wchodzi w skład rodziny? 3.Jak mają na imię poszczególni jej
członkowie?)
 Wykonaj ćw. 15 (uzupełnij zdania wpisując kto jest kim dla danego psa)
 PRACA DOMOWA: Na podstawie zdań z ćw. 11 i 12 napisz kilka zdań o sobie i
swojej rodzinie. Im więcej informacji przekażesz tym lepiej. Pisz uważnie i starannie.
Pracę prześlij do oceny.

25.03.2021 r.
Урок
Тема: Семья Павла – praca z tekstem. Czym jest Kącik dziadka Durowa?
 Czytamy i tłumaczymy tekst z ćw. 13/91.
 Odszukaj w tekście odpowiedzi na pytania z ćw. 14.
 Przeczytaj informacje z niebieskiej ramki str. 93. Czym jest Уголок дедушки
Дурова?
 Obejrzyj link: https://www.youtube.com/watch?v=-qtdKa3GPWM
 Wysłuchaj tekstu i postaraj się go przetłumaczyć na język rosyjski (ustnie).
Меня зовут Моника. Я из Варшавы. У меня есть подруга. Её зовут Юля. Она
живёт в Москве. Ей десять лет. Её семья небольшая. В ней четыре человека:
мама, папа, Юля и её брат Игорь. Мама Юли – врач, а папа – учитель. Брату
Игорю семь лет. У Юли есть собака. Это маленький щенок. Ему четыре месяца.
Его зовут Макс. Семья Юли очень любит Макса.
 PRACA DOMOWA: Naucz się czytać - Семья Павла. Wykonaj ćw. 14 pisemnie w
zeszycie.

KLASA IV
09.03.2021 r.
Урок
Тема: Семья Бориса и Вики. Ćwiczymy wymowę „ч”
 Zapoznaj się z drzewem genealogicznym Borysa i Wiki (str.84-85)
 Czytamy i tłumaczymy słówka oznaczające członków rodziny. Zrób w zeszycie
słowniczek:
 Wykonaj ćwiczenie 2 z podręcznika, czyli słuchaj, powtarzaj, czytaj. Zwracaj uwagę
na wymowę. Pamiętaj, że „ч” wymawiamy zawsze miękko!
 Na podstawie ilustracji z podręcznika zrób drzewo genealogiczne swojej rodziny.
Wskazówki do pracy:
 Format pracy minimum A4 (tak aby wszystko było czytelne)
 Tytuł: Моя семья (Moja rodzina)
 Tak jak w podręczniku podpisz po rosyjsku stopień pokrewieństwa każdego z
członków rodziny (siebie podpisz imieniem: Войтек, Милош, Тобиаш). Zdjęcie
pracy wyślij na maila lub Messengera do piątku 12 marca.
 Pobierz plik i wykonaj ćwiczenia.
PLIK PDF

https://drive.google.com/file/d/1KEhdakGypsVNLbxMb8AzfiMigjtsVtNr/view?usp=sharing

11.03.2021 r.
Урок
Тема: Сколько тебе лет?
Сколько тебе лет? - Ile masz lat?
 Czytamy i tłumaczymy dialog ćw. 3/86
 Zrób ćw. 4 – ustal które zdania są zgodne z treścią tekstu, a które nie.
 Spróbuj ustnie odpowiedzieć na pytania z ćw. 5
 Pisemnie wykonaj ćw. 6
 Przeczytaj informacje z żółtej ramki str.87 – jak pytamy o wiek? Przetłumacz pytania
na język rosyjski:
1. Ile lat ma Wika?
2. Ile lat ma chłopiec?
3. Ile lat ma siostra Tamary?
4. Ile lat ma brat Pawła?
5. Ile ona ma lat?
 PRACA DOMOWA: Naucz się czytać tekstu z ćw. 3/86